Kviečiame dalyvauti mokymuose „Ugdymo metodai, skatinantys bendradarbiavimą, emocinę ir socialinę raidą“

Maloniai kviečiame į mokymus pagal pedagogų kvalifikacijos tobulinimo akredituotą programą „Ugdymo metodai, skatinantys bendradarbiavimą, emocinę ir socialinę raidą“. Šios programos paskirtis – tobulinti dorinio ugdymo (etikos, tikybos), filosofijos, pilietiškumo pagrindų mokytojų, klasių vadovų, socialinių pedagogų mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo bei ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas. 

Kviečiame registruotis į seminaro „Ugdymo metodai, skatinantys bendradarbiavimą“ I sesiją, kuri vyks 2018 m. vasario 20 d. Seminarą ves Rasa Aškinytė-Degėsienė, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė.

Registruotis į šį seminarą, rasti išsamesnės informacijos, susipažinti su darbotvarke galite prisijungę „Ugdymo sode“.

Jeigu nesate prisiregistravę prie „Ugdymo sodo“ ar pamiršote slaptažodį, padėsime užsiregistruoti, prašome kreiptis telefonu (8 5) 277 2171 arba elektroniniu paštu vytautas.andrekus@upc.smm.lt (nurodyti vardą, pavardę, darbovietę, dalyką, kurio mokote, elektroninio pašto adresą).

Vilija Zeliankienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė
Tel. 8 684 71 690
El. p. vilija.zeliankiene@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2018-02-07 16:34:21