Dėl „Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos“ įgyvendinimo

2010 m. lapkričio 26 d. Kauno tautinės kultūros centre vyko diskusija „Etninės kultūros ugdymo tikslo, modelio ir turinio nustatymas, panaudojant etninės kultūros ugdytojų, specialistų ir mokslininkų patirtį“ (toliau vadinama - Diskusija). Diskusijos tikslas - mokytojų ir etninės kultūros specialistų bei mokslininkų gerosios patirties panaudojimas išgryninant etninės kultūros ugdymo tikslą, modelį bei turinį.

Uždaviniai:

 1. Susitarti dėl etninės kultūros ugdymo bendrojo tikslo ir jo įgyvendinimo uždavinių, etninės kultūros ugdymo tikslų atskirose ugdymo pakopose (pradiniame, pagrindiniame, viduriniame ugdyme) ir laukiamo rezultato.

 2. Patvirtinti etninės kultūros ugdymo modelį:
  • skiriamas laikas ir mokinių pasirinkimo galimybės;
  • programos struktūra (kursai, moduliai, lankstumas);
  • teorijos ir praktikos santykis ugdymo procese;
  • etninės kultūros integravimo į ugdymo turinį galimybės.

 3. Susitarti dėl etinės kultūros programos turinio:
  • probleminės, integruojančios temos;
  • sritys/veiklos sritys;
  • esminiai gebėjimai (kompetencijos);
  • žinios (tematika).

Diskusijoje dalyvavo pedagogai, etninės kultūros specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, Ugdymo plėtotės centro metodininkai.

Skelbiami pranešimai:

Dr. Dalia Urbanavičienė „Etnokultūrinio ugdymo dabartis ir plėtros galimybės“,
Ginta Orintienė „Pasirengimas Etninės kultūros ugdymo bendrosios programos rengimui“.

Pateikiama pažyma ir Diskusijos dalyvių sąrašas.

Apibendrinta etninės kultūros ugdymo diskusijų medžiaga:
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopa (dr. Kristina Stankevičienė)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopa (dr. Kristina Stankevičienė)
Pradinio ugdymo pakopa (Gražina Kepežinskienė)
Pradinio ugdymo pakopa (Gražina Kepežinskienė)
Pagrindinio ugdymo pakopa (dr. Daiva Vyčinienė)
Vidurinio ugdymo pakopa (dr. Dalia Urbanavičienė)

Renginio akimirkos:

 

 
Informacija atnaujinta 2010-12-23 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.