Parengti metodiniai patarimai Europos pamokai

Ugdymo plėtotės centras mokytojams, kartu su mokiniais besirengiantiems „Europos egzaminui“, parengė metodinius patarimus Europos pamokai. Metodinėje medžiagoje mokytojai gali rasti integruotos pilietiškumo, istorijos ir geografijos pamokos planą, metodų aprašymus, užduočių lapus mokiniams, nuorodas į vaizdo ir kt. šaltinius. Primename, jog „Europos egzaminas“ raštu vyks 2017 m. gegužės 9 d.

Giedrė Tumosaitė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-04-28 14:53:22