Europos dėmesys matematikos ir gamtos mokslams

Š. m. gruodžio 9–12 dienomis Heraklione (Graikija) įvyko antrasis 7-osios Bendrosios programos projekto „Mascil“ (FP7/2013-2017) suvažiavimas. Matematikos, gamtos mokslų ir mokytojų mokymo atstovai iš 13-os Europos šalių aptarė projekto eigą siekiant kokybiškų rezultatų, projekto įgyvendinimą Europos šalyse ir gerosios patirties sklaidą.


Pasitarimo momentas: pirmajame plane – Marytė Skakauskienė (Švietimo ir mokslo ministerija) ir Eglė Jasutė (VU Matematikos ir informatikos instituto doktorantė).

„Mascil“ pristato modernų matematikos ir gamtos mokslų mokymą, pagrindinį dėmesį skiriant tyrinėjimams ir praktinėms užduotims. Lietuvoje projektą vykdo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų grupė, vadovaujama profesorės Valentinos Dagienės.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti naudoti tyrinėjimais grįstus matematikos ir gamtos mokslų metodus (angl. inquiry-based science teaching), mokinių, mokytojų, tyrėjų bendradarbiavimą ir gilesnį mokymąsi.

Vykdant projektą kuriama „Mascil“ platforma mokytojų mokymuisi, idėjų ir medžiagos mainams (http://teacher-communication.mascil-project.eu). Platformoje pateikiami mokytojų mokymo pavyzdžiai, su darbo pasauliu susijusios užduotys ir patarimai mokytojams, kaip juos būtų galima naudoti pamokose.


Mokytojų profesiniam rengimui naudojama nuotolinio mokymo(si) sistema.

Mokytojams skirtą medžiagą numatoma paskelbti kitų metų pabaigoje projekto svetainėje. Mokomoji medžiaga ir mokymo metodai rengiami ir būsimiems, ir mokykloje jau dirbantiems mokytojams, pritaikomi ne tik pagal individualius poreikius, bet ir atsižvelgiant į socialinį kontekstą, šalių vertinimo sistemas, mokymo programas ir kitas ypatybes.


Mokytojams skirtos mokymosi medžiagos pavyzdys. Mokymo(si) medžiaga bus verčiama į šalių partnerių kalbas (taip pat ir į lietuvių).

Kiekviena šalis projekto partnerė yra sudariusi nacionalines patariamąsias tarybas. Lietuvos nacionalinę patariamąją tarybą sudaro:

 • Dr. Daiva Bingelienė, Nacionalinis egzaminų centras,
 • Viktoras Dagys, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga,
 • Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centras,
 • Jurgita Nemanienė, Švietimo ir mokslo ministerija,
 • Andrius Plečkaitis, „Infobalt“ asociacija,
 • Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centras,
 • Marytė Skakauskienė, Švietimo ir mokslo ministerija,
 • Laura Stepanauskienė, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla,
 • Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centras,
 • Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centras,
 • Aidas Žandaris, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas.


Lietuvos nacionalinės patariamosios tarybos susitikimo akimirkos

Tarptautinę patariamąją tarybą sudaro patyrę ugdymo ekspertai iš Europos Sąjungos šalių. Lietuvą šioje Taryboje atstovauja LR švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Marytė Skakauskienė.

Projekto metu planuojami informaciniai renginiai, mokinių konkursai, apskritojo stalo diskusijos – tuo siekiama formuoti tyrimais grįstą matematikos ir gamtos mokslų mokymo(si) kultūrą. Šių priemonių tikslinės grupės – mokytojai, mokytojų rengėjai, tėvai, mokiniai, studentai, švietimo politikai.

Į projektą jau įsitraukė mokytojai iš 11 Lietuvos mokyklų:

 • Druskininkų „Ryto“ gimnazijos,
 • Kauno jėzuitų gimnazijos,
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro,
 • Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos,
 • Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos,
 • Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos,
 • Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos,
 • Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos,
 • Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos,
 • Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos,
 • Vilniaus jėzuitų gimnazijos.

Projektas atviras visoms Lietuvos mokykloms ir mokytojams. Tad kviečiame mokytojus ir mokyklas į jį įsitraukti – rašykite projekto koordinatorei Eglei Jasutei (el. paštas egle.jasute@gmail.com).

Daugiau informacijos projekto „Mascil“ svetainėse:

Eglė Jasutė,
VU MII doktorantė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-12-16 14:54:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.