Nauja Europos Komisijos iniciatyva mokykloms – priemonė SELFIE

SELFIE (efektyvaus mokymosi švietimo technologijomis skatinant inovacijas savianalizė, angl. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) – tai priemonė, kuria siekiama padėti mokykloms į mokymą, mokymąsi ir mokinių vertinimą įtraukti skaitmenines technologijas. Ja naudojantis galima nustatyti, kas veikia gerai, kurias sritis reikia tobulinti ir kokie turėtų būti prioritetai. Šiuo metu priemonė parengta 24 Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis; ilgainiui bus įtraukiama daugiau kalbų.

Priemone SELFIE – anonimiškai – renkamos mokinių, mokytojų ir mokyklos vadovų nuomonės apie tai, kaip jų mokyklose naudojamasi technologijomis. Jos renkamos pateikiant trumpus teiginius ir klausimus ir taikant paprastą 1–5 balų skalę, kurioje galima pasirinkti sutikimo arba nesutikimo su kiekvienu teiginiu laipsnį. Teiginiai apima tokias sritis kaip lyderystė, infrastruktūra, mokytojų rengimas ir mokinių skaitmeniniai gebėjimai.

SELFIE gali naudotis pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo mokyklos Europoje ir už jos ribų.

Apie priemonę plačiau

Naujos mokyklos registravimas platformoje SELFIE

Visas Europos Komisijos pranešimas spaudai


Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-10-26 09:41:36