Kviečiame plėtoti žinias apie finansinį ir mokesčių raštingumą

Kviečiame dalyvauti 40 val. akredituotos pedagogų kvalifikacijos programos „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“ dviejų sesijų mokymuose.

Kodėl? Dauguma finansinio raštingumo temų, ugdančių mokinių gebėjimus, yra integruojamos į visų dalykų pamokas, tačiau, sparčiai vystantis ekonomikai, mokslui ir modernizuojant daugelį procesų, vis atsiranda naujų žinių apie mokesčius ir finansinį raštingumą poreikis.

Programa „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“ parengta vadovaujantis naujausių tyrimų rezultatais, specialistų rekomendacijomis, mokytojų praktikų patirtimi apie mokinių pasirengimą savarankiškam gyvenimui. Jos turinys glaudžiai susijęs su ugdymo turinio atnaujinimu, mokytojų profesinių kompetencijų plėtojimu finansinio ir mokesčių raštingumo kontekste.

Programa skirta ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir įvairių dalykų mokytojams, profesijos ir neformaliojo švietimo pedagogams, bibliotekininkams.

Programos lektoriai – Lietuvos finansinių ir mokesčių institucijų atstovai švietimo klausimais.

Programos mokymai vyks dvi sesijas:

  • I sesija – 2019 m. gegužės 13 ir 14 d.,
  • II sesija – 2019 m. birželio 3 d.

Dalyvių registracija – informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ iki balandžio 26 dienos.

Kontaktai pasiteirauti – telefonais: 8 671 36 434, (8 5) 277 2194, (8 5) 210 9830, el. paštu: Albina.Vilimiene@upc.smm.lt, Giedre.Ciapiene@upc.smm.lt.

Albina Vilimienė,
Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja
Giedrė Čiapienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-04-04 14:59:15
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.