Inovacijų forumai Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje

Vykstantys ugdymo turinio pokyčiai, šiandienos mokinių, užaugusių su skaitmeninėmis technologijomis, poreikiai kelia iššūkius šiuolaikiniam mokytojui. Mokytojai turi taikyti įvairius mokymo metodus, kurie leistų mokiniams būti aktyviais ugdymo proceso dalyviais, stiprinti jų motyvaciją, naudoti įvairius, įtraukiančius šaltinius ir priemones.

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, pakvietė verslo įmones, kuriančias inovacijas, kurios skatina ugdymo turinio atsinaujinimą, kelia naujus iššūkius mokymo metodams, skirtas mokiniams motyvuoti, ugdyti mokinių ir mokytojų bendrąsias, dalykines, skaitmeninę ir globaliąją kompetencijas, skatina problemų sprendimą bendradarbiaujant, skirtas įtraukiajam ugdymui, dalyvauti inovacijų forumuose ir savo inovacijas pristatyti švietimo bendruomenei.

Inovacijų forumuose kartu su švietimo bendruomene aptarsime XXI amžiaus iššūkius švietimui ir pokyčius, mokinių ir mokytojų bendrųjų, dalykinių, skaitmeninės ir globaliosios kompetencijos ugdymą, skaitmeninių išteklių naudojimo ugdymo procese reikšmę.

Pirmasis inovacijų forumas pasideda jau šiandien, lapkričio 7 d. Kaune. Šiame forume bus pristatytos skaitmeninės mokymo aplinkos ir jų reikšmė ugdymui, įtaka mokinių pasiekimams, mokinių motyvacijos skatinimui, mokinių ir mokytojų bendravimui ir bendradarbiavimui, keitimuisi patirtimi.

Antrasis inovacijų forumas vyks lapkričio 8 d. Klaipėdoje, trečiasis – lapkričio 10 Vilniuje. Juose mokytojai susipažins su technologijomis, skirtomis gamtos mokslams, dizainui ir technologijoms, informacinėms technologijoms, inžinerijai ir matematikai, bei jų įtaka renkantis karjerą, aptars naudojimąsi gamtos mokslų, matematikos ir technologijų žiniomis ir jų taikymą sprendžiant asmenines, socialines ir globalias problemas. Forumuose bus aptarti skaitmeninio amžiaus iššūkiai mokymo metodams, atsižvelgiant į mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymą, mokinių ugdymo personalizavimas ir jų mokymosi poreikius atitinkančios pagalbos teikimas.

Forumuose dalyvaus švietimo ekspertai iš Šveicarijos, Australijos ir Lenkijos.

Plačiau apie ekspertus

Stefanas Ly (Stephen Lee) – švietimo ekspertas iš Australijos, patyręs edukologas, turintis įvairialypės praktinės lyderystės ir vadovavimo patirties, kurią įgijo dirbdamas keliose pažangių nepriklausomų Australijos mokyklų. Ekspertas, kurdamas mokymosi aplinką ir skatindamas savivaldų mokymąsi, padeda konsultuojamiems asmenims ir grupėms dirbti didžiausiu savo pajėgumu.

Denis Aratis (Danny Arratty) – aktyvus ir patyręs švietimo technologijų profesionalas iš Šveicarijos, turintys didelę darbo patirtį globalioje technologijų įmonėje, prisidėjęs ir sėkmingai vystęs švietimo politikas ir tęstinio profesinio tobulėjimo programas Europoje ir kitur. Puikiai kalbantis keliomis Europos kalbomis, vadovavęs reikšmingiems projektams, dirbant su vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, įkūręs ir stiprinantis bendradarbiavimo tinklus tarp pagrindinių suinteresuotų šalių viešajame ir privačiajame sektoriuose.

Joana Elmanovska (Joanna Elmanowska) – švietimo ekspertė iš Lenkijos, turinti 17 metų multimedijos produktų plėtojimo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, patirtį. Daugelį metų kūrė technologiją ir ją pritaikė dirbti mokytojams su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

Jura Tender – „ISADD Pty. Ltd.“ (angl. „Intervention Services for Autism and Development Delay“ – „Intervencinės paslaugos autizmui ir lėtesniam vystymuisi“) direktorė ir klinikinė psichologė iš Australijos, akredituota Vakarų Australijos valstijoje neįgaliųjų asmenų tarnyboje teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas asmenims, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Savo darbe ji vadovaujasi teorine elgsenos struktūra, pagrindžia intervenciją duomenimis ir dirba taikydama mokslininkės-praktikės modelį.

 

Edita Sederevičiūtė
Projekto veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-07 14:42:29
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.