Pažymėk „žydintį“ vandens telkinį

VšĮ Gamtos paveldo fondas kartu su partneriais iš Lietuvos ir Lenkijos vykdo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektą „Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis“(angl. Algae – economy based ecological service of aquatic ecosystems).

VšĮ Gamtos paveldo fondas yra atsakingas už projekto veiklų viešinimą ir rezultatų sklaidą. Siekiant šio tikslo, yra sukurta aplikacija „Pažymėk žydintį vandens telkinį“ (angl. Mark a blooming water body). Aplikacija skirta vandens telkinių „žydėjimo“ vietoms žymėti. Informacija bus skirta surinktiems duomenims analizuoti, vandens telkinių „žydėjimo“ dažnumui ir pasiskirstymui Lietuvos teritorijoje vertinti.

Maloniai kviečiame prisidėti prie šio judėjimo ir padėti rinkti duomenis apie vandens telkinių būklę Lietuvoje.

VšĮ Gamtos paveldo fondo informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2019-05-14 13:21:11
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.