Asvejos regioniniame parke pristatytas projektas „Kodas – Nemunas“

Asvejos regioninio parko lankytojų centre, įspūdingame šimtamečiame pastate – senojoje smuklėje, įvyko pirmoji projekto „Kodas – Nemunas“ edukacinė diena. Atvykę įvairių dalykų mokytojai ne tik susipažino su šiame centre įrengta parko ekspozicija, bet ir kartu atliko edukacines veiklas. Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas Šarūnas Gerulaitis pristatė projekto „Kodas – Nemunas“ idėją, numatytus projekto etapus, edukacines dienas ir trumpai apžvelgė kūrybinių stovyklų edukacines veiklas. Kūrybinės stovyklos planuojamos birželio mėnesį Raudonės pilyje mokytojams ir mokiniams, o Kauno marių, Sirvėtos, Varnių, Žagarės regioniniuose parkuose bei Dzūkijos, Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose – mokytojams.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis pristatė kūrybiškumo ugdymo gamtinėje aplinkoje galimybes, ypač pabrėždamas išmaniųjų technologijų taikymą įvairiose edukacinėse aplinkose. Ekskursijų gidė Gema Kuorienė seminaro dalyviams įdomiai ir vaizdingai papasakojo apie Radvilų rūmų liekanų ekspoziciją, šios garbingos giminės gyvenimą, papročius, politines ir asmenines peripetijas, įtaką to meto Lietuvos visuomenei. Pasisėmę istorinių žinių senovinėje piliavietėje, dalyviai atliko parko vyriausiosios ekologės Jolantos Naruševičiūtės pristatytas kūrybines, improvizacines užduotis. Šios užduotys buvo skirtos herojinio Radvilų epo „Radviliados“ analizei, kurios metu buvo aptarta šios giminės reikšmė lietuvių literatūrai ir istorijai. Nagrinėjant Barboros Radvilaitės Dubingiuose rašytus laiškus mylimam vyrui, buvo aptarta to meto moters padėtis, Barboros istorinė reikšmė.

Kita artimiausia edukacinė diena numatoma balandžio 19 dieną Tytuvėnų regioninio parko direkcijos lankytojų centre. Apie kitas edukacines dienas informuosime vėliau, informaciją skelbsime „Ugdymo sodo“ rubrikoje „Kodas – Nemunas“.

Šarūnas Gerulaitis,
Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas

 

 
Informacija atnaujinta 2018-04-13 13:57:06