Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (mokytojo knyga)

Kviečiame susipažinti su Etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, skirtomis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams.

Rekomendacijos skirtos etnokultūrinio ugdymo(si) tobulinimui ir plėtrai įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ne tik lietuvių, bet ir Lietuvos tautinių bendrijų ugdymo įstaigose. Čia pateikiamos etninės kultūros ugdymo bendrosios nuostatos ir samprata, kaip per etninę kultūrą ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas, nurodomi svarbiausi etnokultūrinio ugdymo siekiniai, skirtingo amžiaus tarpsniams rekomenduojamos ugdymo turinio gairės ir veiklos, rekomenduotini folkloro ir kiti kūriniai, priimtiniausios etninės kultūros ugdymo(si) formos ir būdai. Rekomendacijose pedagogai ras patarimų, kaip kurti etninės kultūros ugdymui tinkamą aplinką, kaip etnokultūrinio ugdymo procese didinti sąveiką su tėvais ir vietos bendruomene, derinti regioninius savitumus su bendrosiomis etninės kultūros ypatybėmis, kitų tautų kultūrų pažinimu, kokius ir kaip tinkamai organizuoti renginius atsižvelgiant į vaikų amžių. Rekomendacijose pateikiami gerosios etnokultūrinio ugdymo patirties pavyzdžiai, rekomenduojamų ugdymo priemonių, literatūros, garso ir vaizdo įrašų, internetinių nuorodų ir kitų šaltinių bei etnokultūrinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų sąrašai.

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos, skirtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, skelbiamos adresu http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos, skirtos pradinio ugdymo pedagogams, skelbiamos adresu http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/rekomendacijos/

dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė
UPC, Ugdymo turinio skyriaus
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja

 

 
Informacija atnaujinta 2012-01-25 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.