Mokymai istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojus rugpjūčio 30–31 d. dalyvauti mokymuose „Istorijos mokslo ir didaktikos aktualijos – „Lietuvos istorijos CV“ (1-oji sesija, Elniakampio kaimo turizmo sodyboje (Elniakampio kaimas, Sudervės seniūnija, Vilniaus rajonas). Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 56 val. Ją sudarys trys sesijos, iš jų 40 val. skirta darbui auditorijoje ir 16 val. – savarankiškam darbui. Dalyvavimas programoje nemokamas.

Pradžia – 10 val., dalyvių registracija – nuo 9 val.

Numatomi kvalifikacijos tobulinimo programos lektoriai:

 • prof. dr. Valdas Rakutis, Karo mokslų instituto Karo istorijos centro vyriausiasis mokslo darbuotojas;
 • Karolis Zikaras, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos vyriausiasis specialistas;
 • dr. Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius;
 • dr. Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos instituto direktorius, vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • dr. Benediktas Šetkus, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius;
 • dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius;
 • dr. Vytautas Jokubauskas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • prof. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas;
 • dr. Aleksiejus Luchtanas, Vilniaus universiteto Archeologijos katedros docentas;
 • prof. dr. Vygantas Vareikis, BRIAI Istorijos ir archeologijos katedros profesorius; BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas.
 • dr. Mindaugas Nefas, Lietuvos edukologijos universiteto lektorius.

Kviečiame dalyvauti ir iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. registruotis adresu https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12452. Pirmenybė dalyvauti programoje bus teikiama miestų ar rajonų istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos padalinių vadovams, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams, kuriuos deleguos miesto ar rajono metodinis būrelis.

Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė,
Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė

Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė,
Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-08-23 11:56:35
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.