Įvyko mokymai istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą „Istorijos mokslo ir didaktikos aktualijos –„Lietuvos istorijos CV“

Š. m. lapkričio 30 d. Valstybės pažinimo centre įvyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuojamų mokymų istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams „Istorijos mokslo ir didaktikos aktualijos – „Lietuvos istorijos CV“ baigiamoji sesija. Jos dalyviai pirmiausiai aplankė parodą „Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“, kurią pristatė parodos bendraautorius dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius. Kitas sesijos laikas buvo skirtas dalyvių savarankiškų darbų pristatymams. Savarankiškai mokytojai turėjo atlikti 2 užduotis: naudodamiesi mokymų metu pristatytomis ir diskutuotomis „Lietuvos istorijos CV“ tezėmis/teze parengti vieną uždaro tipo testo klausimą (t.y. klausimą su pasirenkamais atsakymais), kuriuo būtų ugdomi mokinių aukštesnieji mąstymo gebėjimai, bei parengti užduotį iš ne mažiau kaip dviejų istorijos šaltinių, kuria būtų ugdomi patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių mokinių aukštesnieji mąstymo gebėjimai, ir jas išbandyti pamokų metu. Mokytojų savarankiškų darbų pristatymuose dalyvavo „Lietuvos istorijos CV“ tezes rengę mokslininkai, kurie vertino užduotis ir teikė siūlymų, kaip jas tobulinti.

56 valandų mokymų programoje dalyvavo gausus Lietuvos universitetų istorijos mokslininkų būrys: prof. dr. Valdas Rakutis, prof. Rimvydas Petrauskas, prof. dr. Alfredas Bumblauskas,

prof. dr. Vygantas Vareikis, prof. dr. Benediktas Šetkus, dr. Rimantas Miknys, dr. Aleksiejus Luchtanas, dr. Vytautas Jokubauskas, dr. Norbertas Černiauskas ir dr. Mindaugas Nefas. Kvalifikaciją pakėlę 56 istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai ne tik atnaujino dalykines ir didaktines žinias, bet ir dalyvavo mokslinio pobūdžio diskusijoje ir analizėje.

Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė,
Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-12-04 14:22:59