Seminarai įvairių dalykų mokytojams Lietuvos kariuomenės padaliniuose ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje

Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomene ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kviečia formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojus, mokyklų vadovus bei kitus švietimo specialistus dalyvauti seminaruose „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Šie seminarai yra veiksmų plano dalis, įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2014 m. lapkričio 27 d. Nr.5SU-15/S-827/90, bei atsižvelgiant į 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrojo ugdymo plano nuostatas integruoti nacionalinio saugumo ir gynybos temas į ugdymo turinį.

Seminaro dalyviai turės unikalią galimybę susipažinti su Lietuvos karinėmis struktūromis, nes visi mokymai vyks Lietuvos kariuomenės padaliniuose ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.

Seminarai vyks:

  • 2015 m. gruodžio 7–8 dienomis bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo mokytojams, išskyrus kūno kultūros mokytojus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.

    Mokytojai susipažins su pilietiškumo ir nacionalinio saugumo ugdymo aspektais, aptars piliečio pasirengimą šalies gynybai, medijų ir nacionalinio saugumo užtikrinimo problemas, susipažins su kariūnų rengimu Karo akademijoje.

  • 2015 m. gruodžio 10–11 d. bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovams, mokyklų bendruomenių nariams, kitiems švietimo specialistams Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke.

    Seminaro dalyviai susipažins su pilietiškumo ir nacionalinio saugumo ugdymo aspektais, aptars piliečio pasirengimą šalies gynybai bei mokyklų galimybes integruoti nacionalinio saugumo ir pilietiškumo ugdymo tematiką į mokyklos veiklas. Taip pat atliks praktines užduotis mokomajame pulke ir susipažins su šauktinių parengimo sąlygomis ir galimybėmis.

  • 2015 m. gruodžio 14–15 d. kūno kultūros, bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo mokytojams Kaune, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.

    Kūno kultūros ir kiti mokytojai susipažins su pilietiškumo ir nacionalinio saugumo ugdymo aspektais, aptars piliečio pasirengimą šalies gynybai ir praktiškai pasirengs įgyvendinti modulį 11–12 klasei „Krašto gynyba“.

Kviečiame registruotis, nes vietų skaičius labai ribotas. Seminarai nemokami. Seminaro dalyviams Rukloje ir, esant poreikiui, Kaune suteiksime nakvynę.

Kvietimas į nacionalinio saugumo seminarus
Salomėja Bitlieriūtė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-01 13:23:11
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.