Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

2017 m. spalio 19–20 d., Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“.

Plenariniai pranešėjai ir preliminarios pranešimų temos:

Prof. dr. Eve Eisenschmidt, Talino universiteto Edukologijos institutas, Estija / Pedagogų rengimo naujovės
Prof. dr. Marilyn Leask, De Montforto universitetas, Leikesteris, Jungtinė Karalystė / Edukologijos teorijospavertimas praktika
Prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto Darbo rinkos tyrimų institutas, Lietuva / Skurdo mažinimas be švietimo yra neįmanomas.
Prof. dr. Ona Monkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva /Požiūrio į ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymąsi kaita

Teminės grupės:

 • Aukštojo mokslo reformos: kaip prognozuojame pasekmes?
 • Edukologijos tyrimų metodologijos: kaip jos sugyvena?
 • Švietimo politika: kaip pasiekti to, dėl ko esame susitarę?
 • Mokytojų ugdymas: kaip rengiame mokytoją profesijai?
 • Ugdymo turinys: kaip „Curriculum“ sistema padeda mokymui(si)?
 • Socialinės atskirties įveika: koks mokyklos vaidmuo?
 • Vaiko raida ir ugdymas: vadovauti, ar leisti augti?
 • Didaktika:kaip priimame nūdienos iššūkius?
 • Įtraukusis ugdymas: kelias tinkamas, kaip juo eiti?
 • Neformalusis švietimas: koks, kada ir kodėl?
 • Švietimo istorija: tęsti ar kurti iš naujo?

Kvietimas lietuvių kalba
Kvietimas anglų kalba

Aldona Zaukienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-09-12 09:41:53