Konferencija „Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru, Kėdainių r. savivaldybe ir Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija kviečia į konferenciją „Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei“ (toliau – Konferencija). Konferencijos tikslas – pasidalinti visos dienos mokyklos modelių išbandymo patirtimi, įvertinti jos teikiamas galimybes ir iššūkius siekiant gerinti mokinių pasiekimus, mokyklos mikroklimatą, užtikrinti visapusį mokinių ugdymą.

Konferencija vyks 2019 m. balandžio 26 d. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje (Vilniaus g. 11, Kėdainiai). Konferencijos pradžia – 10 val. Kviečiame registruotis iki 2019 m. balandžio 18 d. informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ renginių kalendoriuje.

Renginys nemokamas. Dalyviams bus išduodamos Ugdymo plėtotės centro pažymos, patvirtinančios dalyvavimą renginyje. Ugdymo plėtotės centras kelionės išlaidų neapmoka.

Kvietimas į VDM konferenciją.

VDM konferencijos preliminari darbotvarkė.

Ona Vaščenkienė ir Alė Vilutienė,
Ugdymo plėtotės centro metodininkės

 

 
Informacija atnaujinta 2019-04-09 17:25:10