Visos dienos mokykla – veiksminga investicija ugdymo sėkmei

2019 m. balandžio 26 d. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei“. Į ją susirinko ugdymo organizavimo visos dienos mokykloje (VDM) modelius išbandę mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių atstovai, mokinių tėvai, mokyklas konsultavusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės. Nemažai buvo ir tokių, kurie dar tik svarsto, ar verta kurti tokią mokyklą. 170 konferencijos dalyvių dalijosi patirtimi ir atrastomis galimybėmis, aptarė kilusius iššūkius.

Skirtingus modelius išbandžiusių mokyklų patirtis pristatė Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė Tereza Sotnik, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė, Ukmergės „Pašilės“ progimnazijos direktorė Danutė Jaselienė ir Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Aušra Burbienė.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos tėvų atstovas Vaidas Banys ypač džiaugėsi tuo, kad VDM vaikai ne tik yra saugioje aplinkoje, bet ir gali užsiimti įvairiomis įdomiomis veiklomis, atrasti ir ugdytis savo gebėjimus. Šypsenas salėje sukėlė jo vaikystės prisiminimai apie prailgintos dienos grupę, kuri buvo kaip bausmė neklaužadoms ir nenorintiems mokytis vaikams. Šis tėvelis sulaukė klausimo, ar jo vaikams VDM nėra panaši bausmė. Jis net nesusimąstęs drąsiai atsakė, kad vaikai noriai pasilieka visą dieną mokykloje ir grįžta namo ne tik atlikę visus namų darbus, bet ir paskaitę knygų, dalyvavę įvairiose veiklose, pasportavę, pabuvę gryname ore.

Apie Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą kurti VDM visų miesto mokyklų pradinėse klasėse, šio sprendimo įgyvendinimą ir ateities darbus papasakojo savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Alina Kovalevskaja.

Nepaisant iššūkių, kylančių kuriant VDM, visi kalbėjusieji džiaugėsi rezultatais, pabrėžė atsirandančias galimybes geriau pažinti mokinius ir suteikti jiems reikiamą pagalbą. Tai padeda užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą, gerinti jo pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį, stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę.

Mokyklos, išbandančios VDM, prieš mėnesį atliko įsivertinimą. Apibendrintus įsivertinimo rezultatus konferencijos dalyviams pristatė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė Asta Dilytė. Mokyklos, argumentuodamos VDM įgyvendinimo, siekiant išsikeltų tikslų, įsivertinimą rašė: „vaikai noriai dalyvauja VDM veiklose; vaikų ir jų tėvelių atsiliepimai apie VDM teigiami; gerėja ugdymosi rezultatai; vaikai jaučiasi gerai ir saugiai“, „matome laimingus vaikus, tėvai patenkinti, mokykloje vaikai jaučiasi kaip namuose.“ Visos mokyklos nurodė, kad mokiniams po pamokų teikiama daugiau papildomos mokymosi pagalbos, dalyvavimas VDM veiklose turi teigiamos įtakos mokinių individualiai pažangai, ugdymo organizavimas labiau atitinka mokinių poreikius. 29 iš 38 dalyvavusių išbandyme mokyklų nurodė, kad prie VDM įgyvendinimo prisideda mokyklos steigėjas ir pateikė ne tik finansinės paramos pavyzdžių (papildomi etatai, vaikų pavėžėjimas, nemokami pavakariai visiems VDM lankantiems mokiniams, lėšos edukacinėms programoms ir ugdymo priemonėms įsigyti), bet ir pagalba sprendžiant problemas, nagrinėjant galimybes.

Apibendrindama konferenciją ir VDM modelių išbandymo patirtį, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė pažymėjo, kad vaiko užimtumo po pamokų paslaugas teikia įvairios ugdymo įstaigos, tačiau visos dienos mokykla, integruodama edukacines, socialines ir kultūrines veiklas, pirmiausia orientuojasi į sėkmingą vaiko ugdymą. Keldama retorišką klausimą „Kas toliau?“ Gražina Šeibokienė išreiškė tikėjimą, kad visos dienos mokykla turi ateitį, o mokyklų, kuriančių tokį ugdymo modelį, vis daugės.

Jeigu planuojate kurti visos dienos mokyklą, tuomet ugdymo turinio informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ rubrikos „Mokyklų tinklai“ skiltyje „Visos dienos mokykla“ informacija – dokumentai, metodinės rekomendacijos, veiklų pavyzdžiai, straipsniai ir vaizdo įrašai – kaip tik Jums.

Ona Vaščenkienė ir Alė Vilutienė,
Ugdymo plėtotės centro metodininkės

 

 
Informacija atnaujinta 2019-05-07 13:50:30
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.