Intensyvėja Lietuvos ir Lenkijos švietimo ekspertų bendradarbiavimas

Ugdymo plėtotės centras ir Lenkijos švietimo plėtros centras (lenk. Ośrodek Rozwoju Edukacji) pasirašė deklaraciją dėl bendradarbiavimo švietimo srityje. Pasirašytame sutarime numatyta, kad bendradarbiavimas apims ugdymo turinio ir programų tobulinimą, mokymo priemonių rengimą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties užtikrinimą. Nutarta bendradarbiauti ne tik šiose srityse – šalys pasirengę nuolat dalytis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais tautinių mažumų švietimo klausimais. Jau įvyko du ekspertų darbo grupių susitikimai Vilniuje ir Suvalkuose.

Marija Stukienė
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-12-14 13:06:55