Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 5–10 klasėse

2015 m. gruodžio 2–14 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja nemokamus seminarus savivaldybių administracijos švietimo skyrių specialistams, atsakingiems už lietuvių kalbą, ir lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo mokytojams.

Seminarų tikslas – aptarti, kaip pagerinti lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo pasiekimus pagrindinio ugdymo pakopoje, aktualizuoti ugdymo turinį ir pasirengti naujos lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimui.

Seminarai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 5–10 klasėse“ vyks:

  • gruodžio 2 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius) savivaldybių administracijos švietimo skyrių specialistams, atsakingiems už lietuvių kalbą;

    Registracija „Lietuvių kalbos mokymas 5–10 kl.“

Renginių pradžia – 12.00 val., išskyrus savivaldybių administracijos švietimo skyrių specialistų renginį, kurio pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija nuo 11.30 val., savivaldybių administracijos švietimo skyrių specialistų registracija nuo 9.30 val.

Kviečiame dalyvauti ir registruotis Ugdymo plėtotės centro duomenų tvarkymo sistemoje „Ugdymo sodas“. Registruodamiesi galite pasirinkti Jums tinkamą datą ir vietą.

Seminarų dalyviams bus išduotos pažymos. Ugdymo plėtotės centras kelionės išlaidų neapmoka.

Meilė Čeponienė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-07 08:37:52
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.