VU vyko seminaras „Dabarties iššūkiai mokyklinei lituanistikai“, skirtas Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms

Š. m. gegužės 3 d. Vilniaus universitete asociacija Lituanistų sambūris, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas organizavo seminarą „Dabarties iššūkiai mokyklinei lituanistikai“, skirtą Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, aktoriai, mokslo bendruomenė aptarė aktualias lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemas. Seminare pranešimus skaitė, dalyvavo diskusijose habil. dr. R. Miliūnaitė, aktorius G. Storpirštis, prof. habil. dr. V. Daujotytė, doc. dr. D. Kuolys ir kiti.

Pranešimai

Rita Miliūnaitė. Raštingumo problema ir visuomenės nuomonė

Laima Bučienė. Kai kurie lietuvių kalbos sintaksės ir skyrybos mokymo aspektai

Gediminas Storpirštis. Kalbą ir kultūrą kurkime patys

Viktorija Daujotytė. Marcelijus Martinaitis – lituanistams svarbios tradicijos pabaiga?

Darius Kuolys. Tautos „atsilaikymo programos“

Pažyma ir dalyvių sąrašas

Meilė Čeponienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Filmuotą medžiagą parengė Daiva Liubamirskaitė, Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ metodininkė
Nuotraukos doc. dr. R. Tamošaičio

 

 
Informacija atnaujinta 2013-05-09 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.