Lietuvos kalbų pedagogų asociacija dalijasi savo leidiniu Lietuvos 100-mečio proga

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) dalijasi jos narių parengtu elektroniniu leidiniu „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“. Šiame leidinyje LKPA viešina žmones ir prasmingus jų darbus. Lietuvos mokyklose tyliai ir oriai dirba šimtai pedagogų, nuostabių profesionalų. Pedagogai turėjo ir turi daugybę pareigų. Ypač žavi jų sugebėjimas aukotis vardan kitų, dalintis, auginti ir vesti paskui save jaunimą.

Siekiama, kad mokytojo ar dėstytojo profesija iki 2025 m. taptų prestižinė. Suvokimas, kad pedagogo prestižą turi kelti ne vien valdžios institucijos, švietimo ir aukštojo mokslo institucijų vadovai, bet ir patys pedagogai, prisidėdami savo veikla, buvo viena iš priežasčių leidinį parengti ir išleisti.

Lietuvos 100-mečio proga parengtame leidinyje supažindinama su 100 veikliausių kalbų pedagogų, pasiekusių ženklių mokslinės tiriamosios ir pedagoginės veiklos rezultatų Lietuvoje ir už jos ribų, aktyviai dalyvavusių kuriant LKPA ir įgyvendinant jos tikslus. Pateikiami šių garbių žmonių patarimai jaunimui, besimokančiam kalbų.

Eglė Šleinotienė, LKPA garbės prezidentė ir FIPLV Šiaurės ir Baltijos šalių regiono sekretorė

Giedrė Čiapienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-01-09 17:46:15