Lituanistų konferencija „Maironio palikimas: tapatumo klausimai šiandienos mokykloje“

2012 m. rugsėjo 28–29 dienomis Palangos senojoje gimnazijoje vyko Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Maironio palikimas: tapatumo klausimai šiandienos mokykloje“, kurią organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Palangos senoji gimnazija. Konferencijos tikslas – aktualizuoti Maironio kūrybą, literatūros tradicijos palikimą, siejant su kultūrinės tapatybės, istorinės, pilietinės savivokos klausimais.

Konferenciją atidarė ir dalyvius sveikino Palangos senosios gimnazijos mokytojai, direktorius A. Karačionka, Palangos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja L. Valužienė, Ugdymo plėtotės centro direktorius G. Vaidelis. Pranešimus konferencijos dalyviams skaitė habil. dr. V. Daujotytė-Pakerienė, dr. Br. Speičytė, dr. D. Vaišnienė, dr. J. Pakerys, dr. M. Tamošaitis, dr. M. Kvietkauskas, dr. M. Šidlauskas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė A. Ruseckaitė, K. Bredelis, patirtimi, kuo Maironis gali būti artimas mokiniui, dalijosi mokytojai ekspertai. Po pranešimų vyko diskusijos. Vilniaus universiteto studentai, vadovaujami dr. N. Klišienės, pristatė spektaklį „Gyvenimas – kažin koks keistas rašmuo“ / Maironis. Prisiminimų, laiškų ir gyvenimo nuotrupų motyvais.“

Konferencijoje dalyvavo 285 dalyviai – Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, lituanistai iš Seinų, Punsko, Pelesos, Rygos lietuviškų mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, savivaldybių švietimo skyrių darbuotojai, universitetų dėstytojai.

Konferencijos pažyma

Konferencijos medžiaga
A. Ruseckaitė. Nežinomas Maironis
Stepas Eitminavičius. Kad Maironis mokiniams būtų artimas

Konferencijos akimirkos

Meilė Čeponienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2012-10-09 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.