Metų paskaita lituanistams

2015 m. gruodžio 29 d. Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje vyko jau tradicine tapusi Metų paskaita lituanistui, į kurią susirinko Lietuvos ir užsienio mokyklų lietuvių kalbos mokytojai. Metų paskaitos auditoriją sveikino švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona.

Žavingas šeimyninis šviesaus atminimo poeto ir kultūros veikėjo Vaidoto Daunio dukrų Joanos (arfa), Elenos (violončelė) ir Kotrynos Ugnės (smuikas) ansamblis „Regnum Musicale“ (lot. „Muzikos karalystė“) metų paskaitos svečiams ir dalyviams atliko kelis spalvingus klasikinės muzikos kūrinius.

Prozininkė, eseistė, dramaturgė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno laureatė Vanda Juknaitė skaitė metų paskaitą „Dalis ir visuma“. Rašytoja jautriai ir šiltai dalijosi asmenine patirtimi, išgyvenimais, prisiminimais, apmąstymais, prisipažino jaučianti auditorijos ilgesį. Susirinkusieji buvo sugraudinti ir sujaudinti iki širdies gelmių.

Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė dėkojo akademinei bendruomenei, lietuvių kalbos mokytojams už išugdytus lietuvių kalbos ir literatūros, valstybinės kalbos olimpiadų, tarptautinio epistolinio konkurso prizininkus, Jaunųjų filologų konkurso, Meninio skaitymo konkurso laimėtojus, dėkojo rengusiems respublikinę lituanistų konferenciją ir forumą, nacionalinius dokumentus, kūrusiems ir pasidalijusiems metodine patirtimi nacionaliniu lygmeniu ir atlikusiems kitus darbus lietuvių kalbai ir literatūrai puoselėti.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2016-01-04 19:51:30
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.