Projekto „Mascil“ mokytojų konsultantai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų grupė, vadovaujama profesorės Valentinos Dagienės, vykdo Europos Sąjungos 7-osios Bendrosios programos projektą „Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui“ (angl. Mathematics and science for life, Mascil). Projekto tikslas – skatinti plačiau naudoti tyrinėjimais grįstą mokymąsi (angl. inquiry-based learning) mokyklose. Be to, norima matematikos ir gamtos mokslų mokymą glaudžiau susieti su profesine veikla.

Tyrinėjimais grįstas mokymasis – tai aktyvus mokymo metodas, kai pateikiamos praktinės problemos ir mokinys ar mokinių grupė bando patys spręsti užduodami klausimus, tirdami situacijas, ieškodami papildomos medžiagos, konsultuodamiesi ir t. t. Tyrinėjimais grįstas mokymasis ir ryšiai su profesine veikla įprasmina matematikos ir gamtos mokslų mokymąsi. Kai mokytojai, dirbdami su mokiniais, remiasi tyrinėjimais grįstais mokymosi metodais, jie sudaro sąlygas mokiniams pasijusti tyrėjais, netgi mokslininkais, o tai gali paskatinti rinktis gamtos ir tiksliųjų mokslų profesijas, įgyti būsimai profesijai reikalingų kompetencijų, taip pat skatinamas mokinių aktyvumas, darbas komandoje.

2014 m. gruodžio 6 – 2015 m. sausio 10 d. projekte vyko gamtos mokslų ir matematikos mokytojų konsultantų rengimo mokymai „Tyrinėjimais grįstas matematikos ir gamtos mokslų mokymasis“. Būsimi konsultantai dalyvavo tęstiniuose seminaruose, atliko eksperimentinę praktinę veiklą savo mokykloje – vedė pamokas naudodami tyrinėjimais grįstas užduotis, dalijosi patirtimi tarp įvairių dalykų mokytojų, aptarinėjo sėkmes ir nesėkmes.

Nuotraukoje mokytojai konsultantai stebi tyrinėjimais grįstos pamokos vaizdo įrašą VU Matematikos ir informatikos institute.

Seminarų metu mokytojai susipažino su projekto „Mascil“ tikslais ir uždaviniais, tyrinėjimais grįsto mokymosi samprata, sužinojo, kaip dirbti su „Mascil“ mokytojų grupe, kaip susieti gamtos mokslų ir matematikos mokymą su profesine veikla; lygino gamtos mokslų ir matematikos „Mascil“ užduotis, mokėsi pertvarkyti struktūrines vadovėlio užduotis į tyrinėjimais grįsto mokymosi užduotis. Nacionalinės patariamosios tarybos narė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Marytė Skakauskienė mokytojams konsultantams pristatė STEM ir tyrinėjimais grįsto mokymosi sąsajas, aptarė jų vietą ir ryšį su matematikos bendrojo ugdymo programomis. Projekto vadovė prof. Valentina Dagienė gvildeno šio amžiaus būtiniausias jaunuolių kompetencijas, atkreipė dėmesį į informatikinio mąstymo (angl. computational thinking) problematiką įvairių dalykų kontekste.

Mokytojai parengė ir naudojo tyrinėjimais grįstas užduotis savo pamokose, dalijosi patirtimi. Mokytojų idėjos ir mokinių atlikti darbai stebino ne tik projekto vykdytojus, bet dalyvavusius mokytojus.

Rasos Alaburdienės mokiniai integruotoje IT ir chemijos pamokoje tyrinėja mineraliniame vandenyje ištirpusias druskas (Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla ) Vilijos Taravičiūtės mokiniai dirba kaip VšĮ, vykdančios konditerinę veiklą, atstovai (Kauno rajono Zapyškio pagrindinė mokykla)
Giedrės Paškevičienės mokiniai diskutuoja, kiek plastikinių butelių reikia namui pastatyti (Kėdainių Josvainių gimnazija)

Mokymų metu buvo parengta 17 konsultantų iš įvairių Lietuvos mokyklų:

Janė Liutkienė ir Laimutė Gečaitė – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija,
Giedrė Matulevičienė – Druskininkų Ryto gimnazija,
Vilma Dzimidavičienė – Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija,
Jūratė Bubienė – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras,
Laimutė Rutkauskienė – Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinė mokykla,
Sigita Žuklijienė – Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija,
Vilija Tarnavičiūtė – Kauno rajono Zapyškio pagrindinė mokykla,
Daina Krilavičienė ir Loreta Kablytė – Kauno „Santaros“ gimnazija,
Ramunė Kojelevičienė – Kauno technikos universiteto licėjus,
Giedrė Paškevičienė – Kėdainių Josvainių gimnazija,
Asta Juchnevičienė – Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla,
Virginija Birenienė – Klaipėdos Simono Dacho progimnazija,
Rasa Alaburdienė – Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla,
Sigita Macienė – Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla,
Renata Kudzevičienė – Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla.

Mokytojai konsultantai per šiuos ir ateinančius metus turi supažindinti su projektu ir skleisti tyrinėjimais grįstą mokymąsi ne mažiau kaip porai dešimčių savo regiono mokytojų. Projekto vykdytojai talkins parengtiems konsultantams jų veiklos regionuose metu, stebės tyrinėjimais grįsto mokymosi pamokas. Tikimasi per dvejus metus parengti apie 250 gamtos mokslų ir matematikos mokytojų, kurie tyrinėjimais grįstą mokymąsi galėtų taikyti pamokose.

Prof. dr. Valentina Dagienė ir dr. Eglė Jasutė

Lietuvos „Mascil“ svetainė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-01-22 15:09:12
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.