Kviečiame į tarptautinę mokslinę metodinę konferenciją „Tautinių mažumų gimtosios kalbos mokymas(is) kaip tarpkultūrinis dialogas: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys“

2017 m. lapkričio 23–24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Polonistų asociacija, Vilniaus miesto rusų (gimtosios) kalbos mokytojų metodinis būrelis kviečia į konferencijąTautinių mažumų gimtosios kalbos mokymas(is) kaip tarpkultūrinis dialogas: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys.

Konferencijos tikslas – analizuojant gimtosios kalbos mokymo daugiakalbėje aplinkoje patirtį, numatyti tautinių mažumų gimtųjų kalbų ugdymo turinio tobulinimo kryptis.

Kviečiame dalyvauti tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokytojus, aukštųjų mokyklų lenkų, rusų, baltarusių filologijos dėstytojus, savivaldybių švietimo padalinių atstovus.

Konferencija vyks Vilniuje, konkreti vieta bus pranešta užsiregistravusiems dalyviams. Pradžia – 10.00 val., dalyvių registracija – nuo 9.00 val.

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Bus apmokamos nakvynės išlaidos.

Kviečiame registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas

Daina Grigėnienė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
Danuta Szejnicka,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-14 10:31:25