Metodinės dienos: kaip gerinti mokinių pasiekimus?

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

Renginių tikslas – pristatyti ugdymo turinio aktualijas, aptarti brandos egzaminų rezultatus, bendrųjų programų atnaujinimą, ieškoti sprendimų, kaip pagerinti mokinių mokymąsi, teikiant pagalbą mokytojams, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bendradarbiaujant įvairioms švietimo institucijoms.

Renginiai vyks rugpjūčio 24–28 dienomis Vilniuje:

 • rugpjūčio 24 d. – Socialinis ir dorinis, rengimo šeimai ir lytiškumo, etnokultūrinis ugdymas Programa
  Užsienio kalbos Programa
 • rugpjūčio 25 d. – Matematika ir informacinės technologijos Programa
 • rugpjūčio 26 d. – Gamtos mokslai Programa
  Technologinis ir meninis ugdymas Programa
 • rugpjūčio 27 d. – Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas Programa
 • rugpjūčio 28 d. – Lietuvių kalbos ir tautinių mažumų gimtosios kalbos Preliminari programa
  Kūno kultūra Preliminari programa

Metodinėse dienose pranešimus skaitys Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, aukštųjų mokyklų atstovai ir kiti specialistai. Planuojama, kad šių metų metodinėse dienose dalyvaus 600–700 švietimo specialistų iš visų Lietuvos savivaldybių.

Institucijų, atsakingų už metodinės veiklos koordinavimą savivaldybėse, prašytume deleguoti metodinių būrelių ar metodinių tarybų atstovus, ne daugiau kaip 10 asmenų iš savivaldybės, dalyvauti metodinėse dienose. Iki rugpjūčio 14 d. prašytume atsiųsti Jūsų savivaldybės metodinių dienų dalyvių sąrašą adresu: rasa.savareikaite@upc.smm.lt.

Daugiau informacijos: Rasa Šavareikaitė, tel. (8 5) 277 2195

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2015-08-24 07:26:16