Meno edukacijos savaitės kultūros erdvėse „Menų dūzgės“ aptarimas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami įgyvendinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ (patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-3050) keliamus uždavinius švietimui, švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės Lietuvos švietimo koncepcijoje (patvirtintoje Lietuvos švietimo tarybos 1992 m. spalio 22 d.) iškeltas idėjas, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatas, organizavo meno edukacijos kultūros erdvėse savaitę „Menų dūzgės“.

Šių metų sausio 30 d., vasario 27 d. vykusiose kultūros institucijų, susijusių su meniniu ugdymu, atstovų diskusijose buvo aptarti bendrojo ugdymo mokytojų lūkesčiai ir bendradarbiavimo galimybės kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“.

2014 m. kovo 18 d. meno edukacijos kultūros erdvėse savaitės „Menų dūzgės“ koncepcija pristatyta savivaldybių administracijų švietimo padalinių atstovams, atsakingiems už meninį ugdymą, formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojams transliacijoje internetu. Informacija apie meno edukacijos kultūros erdvėse savaitę „Menų dūzgės“ pateikta Ugdymo plėtotės centro svetainėje.

2014 m. balandžio 14–18 d. Lietuvos aukštosios mokyklos, bibliotekos, muziejai, koncertinės įstaigos, teatrai, vyriausybinės, nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos pristatė meno edukacijos kultūros erdvėse programas (daugiau nei 150) meninio ugdymo pedagogams. Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus metodininko Anatolijaus Jakimovo straipsnis "Meno edukacijos savaitė "Menų dūzgės" - atgaiva mokytojams paskelbtas UPC svetainėje, švietimo portale E mokykla ir BNS.

Dėkojame edukacinių programų rengėjams ir maloniai kviečiame į meno edukacijos kultūros erdvėse savaitės „Menų dūzgės“ aptarimą, kaip panaudoti kultūros organizacijų iniciatyvas meninio ugdymo turinio įgyvendinimui.

Meno edukacijos savaitės kultūros erdvėse „Menų dūzgės“ aptarimas vyks 2014 m. gegužės 8 d. (ketvirtadienį) 11 val. Ugdymo plėtotės centro salėje (201-202 aud.).

Aptarimo_programa.doc

Alė Vilutienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2014-05-08 12:08:23
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.