„Menų dūzgės“ – atgaiva širdžiai ir protui

Meninis ugdymas – svarbi ir neatsiejama ugdymo turinio dalis, kurią galima integruoti į įvairių dalykų – kalbų, istorijos, matematikos, fizikos, chemijos – pamokas. Tokia mintimi prasidėjo „Menų dūzgių“, balandžio 14–18 d. vykusios kultūros edukacijos savaitės, aptarimas Ugdymo plėtotės centre. Renginyje įvairių institucijų atstovai pasidalijo savo organizuotų renginių patirtimi, diskutavo, kaip į juos pritraukti dar daugiau mokytojų, ko reikėtų, kad meninis, kultūrinis švietimas įgautų daugiau svarbos ugdymo procese ir būtų labiau vertinamas tiek pačių mokytojų, tiek mokyklų vadovų.

Daugelis šalies muzikos, dailės, teatro ir kitų menų institucijų kultūros edukacija užsiima nuolat. Pavyzdžiui, Nacionalinė dailės galerija rengia edukacinius ir kūrybinius užsiėmimus moksleiviams ir mokytojams, demonstruoja, kaip vesti integruotas mokykloje dėstomų dalykų ir meno pamokas. Pasak organizatorių, „Menų dūzgėmis“ siekiama skatinti dar tvaresnį mokyklų ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą, ugdyti mokytojų ir mokinių kūrybiškumą, kritinius ir analizės įgūdžius. Bet svarbu ne vien tai. VšĮ Kaukių akademijos atstovių teigimu, mokytojams reikia ir „galimybės išsilaisvinti nuo kasdienės pedagogo rolės, pabūti savimi, atvirai išsikalbėti“. Taigi, tokios kūrybinės dirbtuvės padeda augti ne vien profesiškai, bet ir kaip asmenybėms, išeiti iš kasdienybės rutinos, patiems pabūti mokiniais ir išmokti kažko įdomaus ir naudingo.

„Dūzgių“ organizatorė Ž. Jautakytė džiaugėsi, kad mokytojai tikrai noriai įsitraukė į daugumą renginių: kai kurie net nespėjo visur, kur norėjo nueiti. Aktyviausiai renginiuose dalyvavo muzikos, istorijos, kalbų mokytojai. Daugiausia lankytojų pritraukė diskusijos, praktiniai seminarai, užsiėmimai, į kuriuos mokytojai norėtų atsivežti ir savo mokinius. Deja, keletą renginių teko atšaukti, nes jie susidomėjimo beveik iš viso nesulaukė.

Per šią savaitę nuveikta daug įdomių dalykų, kuriuos įvairių dalykų mokytojai galės panaudoti planuodami ir vesdami savo pamokas. Drauge su aktoriais jie kūrė spektaklius, mokėsi improvizacijos meno, įgijo žinių apie kūno ir scenos kalbą (o juk mokytojui su tuo tenka susidurti kiekvieną dieną!). Iš dailės specialistų mokytojai sužinojo, kaip pasiruošti vizitui į meno galeriją, įgijo kūrinių analizės įgūdžių. Drąsiausieji dirigavo nacionaliniam simfoniniam orkestrui, tapė ant vandens ir režisavo bei įgarsino televizijos reportažą.

Pasidalijusios gerąja patirtimi, diskusijos dalyvės pusiau retoriškai klausė, kodėl profesionaliajam menui kartais taip sunku prisibelsti į paprastų klausytojų protus ir širdis. Viena vertus, panašu, kad mokyklos dar nėra tam pasirengusios, kita vertus, patiems kūrėjams derėtų stengtis užmegzti ryšį su klausytojais, paprastai perteikti meno kūrinių esmę. To ir siekiama šiais renginiais, įtraukusiais mokytojus ir menininkus į atvirą ir gyvą kultūrinį dialogą.

Pabaigoje išsakyti siūlymai 2015 m. „Menų dūzgėms“. Pagrindiniai siekiai būtų renginio žinomumo ir paklausumo didinimas, patrauklus pristatymas. Tikimasi, kad ateityje jis virs tradiciniu kasmetiniu kultūros festivaliu.

Per „Menų dūzgių“ savaitę iš viso įvyko 155 renginiai, juose dalyvavo 526 dalyviai.

Vaizdo įrašas

Martyna Bražiūnaitė
IT skyriaus specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2014-05-13 09:09:34
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.