Prasideda registracija į seminarus „Menininkai – mokyklai“

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, apibrėžiančioje valstybės viziją ir raidos prioritetus, įvardijama, kad Lietuva – tai šalis, kurioje skatinamas žmonių kūrybiškumas, saviraiška ir kurios gerovę kuria atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės. Ten pat teigiama, kad kūrybingumą ugdančioje erdvėje užaugęs ir gyvenantis žmogus gebės kurti ir būti sumanios visuomenės dalis. Akivaizdu, kad šiandienos pasaulyje kūrybingumas yra viena iš svarbiausių asmens savybių. Bet ar mes esame sau atsakę klausimus: ar tampama ir kaip tampama kūrybingu? Kokia yra kūrybingumą ugdanti erdvė? Kas būdinga kuriančiam žmogui? Kaip išugdysime tris milijonus kūrėjų, kaip projektuojama Valstybės pažangos strategijoje?

Meninė kūryba yra viena iš ryškiausių kūrybos sričių. Tad neatsitiktinai šį fenomeną ėmėsi analizuoti Lietuvos meno kūrėjų asociacija, inicijavusi projektą „Menininkai – mokyklai“. Projekto tikslas – įtraukti mokytojus ir menininkus į konstruktyvią diskusiją ieškant veiksmingų kūrybiško mokymo(-si) būdų. Įgyvendindama projektą Lietuvos meno kūrėjų asociacija bendradarbiauja su Ugdymo plėtotės centu.

Projekto metu bus surengti 5 seminarai. Kiekviename jų su įvairių mokomųjų dalykų mokytojais kalbėsis po tris iškiliausius skirtingų sričių meno kūrėjus (lektoriai skelbiami kiekvieno renginio programoje). Per jų autentišką pasakojimą sieksime išsiaiškinti ir geriau suprasti kūrybos ypatumus. Be to, jungsimės į aktyvias kūrybines, mąstymo veiklas ir diskusijas. Seminarai vyks patraukliose, kūrybingumą žadinančiose erdvėse.

Tikėtina, kad įgyta patirtis bus naudinga – seminaro dalyviai ugdymo praktikoje atpažins ir geriau supras kūrybingus mokinius, bus jautresni jų įvairovei, gebės sudaryti palankias sąlygas kūrybingumui plėtotis.

Seminarų pradžia – 10.00 val., trukmė – 8 akademinės valandos. Registracija į seminarus „Menininkai – mokyklai“ vyksta per tinklalapį „Ugdymo sodas“. Užsiregistravusiems ir renginiuose dalyvavusiems mokytojams bus išduota Ugdymo plėtotės centro pažyma.

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-09 14:51:38
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.