Įvyks atvira teatro kūrybinių darbų peržiūra

Bendravimas ir bendradarbiavimas su menininkais skatina mokinių domėjimąsi menais, teikia galimybę įgyti naujų praktinių žinių ir gebėjimų tiek mokiniams, tiek mokytojams. Remiantis šia bendrųjų programų nuostata 2018 m. balandžio 18–19 dienomis įvyko pirmoji menų brandos egzamino kūrybinių darbų peržiūra „Aš kuriu!“ (daugiau informacijos). Jos tikslai – sudaryti sąlygas pristatyti ir analizuoti dalyvių kūrybinius darbus, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, pasinaudoti juo tobulinant kūrybinio darbo rezultatus ir egzamino įgyvendinimo procesus, kelti meninio ugdymo dalykų prestižą, stiprinti jų mokymosi motyvaciją, pristatant kūrybos rezultatus visuomenei.

Šiais metais iniciatyvą perėmė Vilniaus Žemynos gimnazija. Atvira teatro kūrybinių darbų peržiūra čia vyks kovo 19 d., antradienį, 13.30 val. gimnazijos aktų salėje. Ekspertų teisėmis dalyvaus Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Teatro ir kino pedagogikos studijų programos studentai su kuratore dr. Vida Kazragyte. Peržiūroje bus parodyti 7 gimnazijos teatro mokytojo Gintaro Tūbelio vadovaujamų mokinių kūrybiniai darbai.

Kaip parodė praėjusių metų patirtis, renginys buvo naudingas mokytojams kaip inovatyvi kvalifikacijos tobulinimo froma, o mokiniams – kaip kūrybinio darbo tobulinimo galimybė, išgirdus ne tik savo vadovo, bet ir ekspertų nuomones, pasiūlymus. Apie renginį buvo atsiliepiama tik labai gerai.

Kviečiame ir šįmet aktyviai dalyvauti ir palaikyti jaunuosius kūrėjus.

Žydrė Jankevičienė
Ugdymo turinio skyriaus
Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-03-15 11:48:20