Stiprinami pedagogų audiovizualinių medijų taikymo gebėjimai

Gyvename judančių vaizdų pripildytame pasaulyje. Filmai, televizijos laidos, reklamos, muzikos klipai, kompiuteriniai žaidimai, vaizdo tinklaraščiai – visa tai tapo neatsiejama mūsų kultūros dalimi. Šiuolaikinis jaunimas neįsivaizduoja savo kasdienybės be audiovizualinių medijų. Jos atveria naujų galimybių pažinimui, bendravimui ir kūrybai, tačiau kelia ir iššūkių. Ypač mokytojams, dirbantiems su šiuolaikine, technologijas gerai pažįstančia karta.

„Kaip kritiškai įvertinti, interpretuoti medijų turinį? Kaip kurti tekstus ir vaizdus medijoms? Kaip tinkamai jomis naudotis? Kaip viso to išmokyti mokinius?“ – klausia savęs mokytojai ir patys to neįvardydami kelia klausimus apie savo medijų ir informacinį raštingumą.

Medijų ir informacinio raštingumo stiprinimo svarbą remia tarptautinė bendruomenė, pvz., Europos Parlamentas (Rezoliucija dėl medijų edukacijos skaitmeniniame pasaulyje, 2008 m.) ir UNESCO (Penki medijų ir informacinio raštingumo dėsniai, 2017 m.). Šis dėmesys ir nuolat besivystančios informacinės technologijos įpareigoja švietimo bendruomenę. Ji turi gebėti dirbti su įvairių medijų turiniu ir jį tinkamai integruoti į ugdymo procesą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su medijų edukacijos ir tyrimų centru „Meno avilys“, taip pat siekia stiprinti mokytojų gebėjimus šioje srityje. Jie parengė 40 akademinių valandų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Audiovizualinių medijų raštingumas: kūrybinių praktinių gebėjimų ugdymas“. 2018 m. gegužės 29–30 d. vyko pirmieji mokymai pagal šią programą. Juose dalyvavo 25 mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Mokymų dalyviai aptarė medijų raštingumo sampratą, susipažino su įvairiomis audiovizualinių kūrinių formomis ir jų kūrimo procesais, patys kūrė audiovizualinius kūrinius ir juos pristatė. Per dvi mokymų dienas dalyviai grupėmis, bendradarbiaudami su lektorėmis, sukūrė socialinę ir komercinę reklamas, TV reportažą, vaidybinį ir dokumentinį filmus.

Birželio 22 d. dalyviai rinksis į paskutinę mokymų dalį. Joje atliks giluminę kūrybinio proceso refleksiją (analizuos savo kūrinių sukūrimo kontekstą, tikslus ir pasirinktas priemones, santykius su kitais kūriniais, galimą poveikį visuomenei ir t. t.), susipažins su audiovizualiniais įrankiais, kurs užduotis pamokoms.

Programos iniciatoriai džiaugiasi, kad šiuolaikinėmis medijomis domisi ir į mokymus aktyviai įsitraukia ne vien menų krypties, bet ir kitų dalykų mokytojai: istorijos ir pilietiškumo, geografijos, filosofijos, etikos, tikybos, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų, chemijos. Tokia įvairialypė dalyvių mozaika nuteikia teigiamai – pamokose mokytojai galės ugdyti savo mokinių gebėjimus reikšti mintis ir jausmus audiovizualiniais tekstais bei kritiškai mąstyti apie savo ir kitų asmenų sukurtus audiovizualinių medijų kūrinius.

Kitus dvejus programos „Audiovizualinių medijų raštingumas: kūrybinių praktinių gebėjimų ugdymas“ mokymus, į kuriuos pakviesime dalyvauti per 50 pedagogų, planuojame vykdyti rudenį, rugsėjo–spalio mėnesiais.

Mokymus organizuoja LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo informacinių technologijų centras, bendradarbiaudami su medijų edukacijos ir tyrimų centru „Meno avilys“.

Rūta Mazgelytė,
Viešųjų ryšių specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-06-08 10:02:22