Kviečiame registruotis į seminarus „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“

Ugdymo plėtotės centras kviečia visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojus, mokyklų bibliotekininkus dalyvauti seminaruose, kurių trukmė 16 akad. val. Renginiai vyks šešiose savivaldybėse visą spalio mėnesį, tad mokytojai turės galimybę pasirinkti sau patogią renginio vietą ir laiką.

Šie mokymai vykdomi pagal Nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Siekiama, kad mokymų dalyviai įgytų kompetencijų medijų ir nacionalinio saugumo ugdymo srityse: pagilintų žinias ir supratimą apie medijas, plėtotų gebėjimus pamokose analizuoti įvairią viešojoje erdvėje pateikiamą informaciją, integruotų šią aktualią tematiką į ugdymo turinį ir ugdytų mokinių pilietinį atsparumą.

Renginių dalyviams bus išduodami Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Dalyvavimas renginiuose nemokamas.

Registruotis į renginius, vyksiančius toliau nurodytais adresais, galima paspaudus pasirinktą aktyvią nuorodą:

Salomėja Bitlieriūtė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-09-29 11:18:49