Vyksta mokymai mokytojams medijų ir nacionalinio saugumo tema

Ugdymo plėtotės centras drauge su Informacinių technologijų centru įgyvendina tęstinius mokymus mokytojams „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ pagal nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“.

Mokymai įvairių dalykų mokytojams ir mokyklų bibliotekininkams organizuojami kasmet nuo 2016 m. ir apmokami biudžeto lėšomis. Šiemet į mokymus buvo kviečiami Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos apskričių pradinio ugdymo mokytojai. Jie seminaruose susipažino su medijų vaidmeniu užtikrinant nacionalinį saugumą, pagilino kritinio mąstymo ugdymo per medijų raštingumą gebėjimus, aptarė saugaus interneto įgūdžių stiprinimo galimybes pradinio ugdymo pamokose. Mokymai vyko Mykolo Romerio universitete, Vilniuje, Šiaulių Salduvės progimnazijoje ir Klaipėdos „Gilijos“ pradinėje mokykloje.

Mokytojai dalyvavę mokymuose, parengė veiklų, integruojančių medijų ir nacionalinio saugumo temas į pradinio ugdymo turinį, apmatus. Ši mokomoji medžiaga bus tobulinama ir paviešinta „Ugdymo sode“.

Renginiuose dalyvavo per 70 mokytojų. Mokytoja Ilona iš Šiaulių rašė: „Man šis seminaras atvėrė akis apie medijų ir nacionalinio saugumo ryšius ir suteikė žinių, kurias galėsiu panaudoti pamokose ir įvairiose veiklose“. Kita pradinio ugdymo mokytoja iš Klaipėdos teigė: „Man šis seminaras buvo naudingas; sužinojau apie nacionalinio saugumo ugdymo galimybes, medijų raštingumą. Laiką praleidau puikiai, buvo šiltas bendravimas, įdomiai pateikta medžiaga. Suintrigavo, tad savarankiškai papildysiu savo žinias“.

Apie renginį pradinio ugdymo mokytojams Vilniuje buvo paviešinta Vilniaus kolegijos interneto svetainėje: https://pdf.viko.lt/medijos-ir-nacionalinis-saugumas-issukiai-ir-galimybes/.

 Naujųjų mokslo metų pradžioje pakviesime mokytojus, dirbančius pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoje, dalyvauti seminaruose „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ Vilniuje ir Klaipėdoje.

Salomėja Bitlieriūtė,
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-06-14 16:59:46
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.