Telkiami ministerijų, NVO ir universitetų veiksmai siekiant visuomenės medijų ir informacinio raštingumo

Kaip veikia medijos? Ar esame saugūs naudodamiesi jomis? Kaip ugdyti visuomenės kritinį mąstymą? Kokios yra informacinių grėsmių situacijos ir kaip jas suprasti? Apie šiuos ir dar daugelį kitų klausimų medijų ir informacinio raštingumo srityje diskutavo ir tarėsi dėl bendradarbiavimo ministerijų, nevyriausybinių organizacijų ir universitetų atstovai.

Bendradarbiaujant bus aktyviai keičiamasi informacija, siekiant ne dubliuoti, o papildyti vykdomas iniciatyvas. Nuspręsta tokius tarpžinybinius susitikimus rengti reguliariai, įtraukiant ir kitas organizacijas.

2017 m. lapkričio 6 d. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro iniciatyva įvykusiame susitikime, skirtame medijų ir informacinio raštingumo temoms, dalyvavo trijų ministerijų (Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Krašto apsaugos ministerija), keturių universitetų (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas), LR Valstybės saugumo departamento, JAV ambasados, Britų tarybos, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO (VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas, VšĮ „Meno Avilys“, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Šiuolaikinių didaktikų centras) atstovai.

Rita Baškienė,
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-09 11:12:07