Kviečiame mokytojus dalytis gerąja patirtimi

Vienas iš didžiausių 21-ojo amžiaus iššūkių švietimo srityje – ugdymo turinio išraiškos formų kaita, kuri daugiausia susijusi su mokymui skirtų skaitmeninių išteklių naudojimu. Šiandienos mokytojai yra ne tik skaitmeninio turinio vartotojai, bet ir kūrėjai: jie kuria skaitmeninius atviruosius švietimo išteklius – svetaines, edukacinius žaidimus, programėles, interaktyvias užduotis, filmukus, kitas priemones.

Ugdymo plėtotės centras, siekdamas įgyvendinti principą „susikurk savo skaitmeninį turinį“, kviečia mokytojus kurti, skelbti ir dalytis savo sukurtais atviraisiais švietimo ištekliais Ugdymo sode.

Mokytojai, prisiimdami iššūkį – sukurtais ištekliais dalytis su kolegomis ir patiems kūrybiškai pasinaudoti kolegų darbais, – prisidės prie dinamiškesnio, lengvai tobulinamo skaitmeninio ugdymo turinio kūrimo bei mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimo.

Edita Sederevičiūtė,
Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja
 
Informacija atnaujinta 2017-03-17 15:07:41