„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė“

Š. m. gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojai, mokytojai, švietimo konsultantai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

Transliacijos tikslas – pristatyti vertintų specialiųjų mokyklų ir mokyklų, turinčių specialiąsias klases, išorinio vertinimo duomenis. Aptarsime specialiųjų mokyklų pamokų kokybę bei pagalbos mokiniui teikimą. Diskutuosime, kaip yra organizuojama ir teikiama pagalba mokiniui specialiojo ir bendrojo ugdymo mokykloje ir pamokoje.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Jurgitai Verikienei el. paštu jurgita.verikiene@nmva.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
 
Informacija atnaujinta 2017-05-18 17:11:55