„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“

2016 m. gruodžio 7 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

Transliacijos tikslas – švietimo bendruomenei pristatyti 4 klasės mokinių tarptautinio gamtos mokslų gebėjimų tyrimo TIMSS 2015 rezultatus, palyginti juos su nacionalinio pasaulio pažinimo mokinių pasiekimų tyrimo rezultatais, aptarti rezultatų gerinimo galimybes.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Nadiai Venskuvienei el. p. nadia.venskuviene@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Nadia Venskuvienė,
Ugdymo turinio skyriaus Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-12-05 16:30:13