„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui“

Š. m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) 15.30–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (NMPP): matematikos (6 ir 8 klasės), gamtos ir socialinių mokslų (8 klasės) testų esminių bruožų pristatymas ir mokinių darbų vertinimo aspektų aptarimas“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų matematikos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) ir socialinių mokslų (istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo) mokytojai, savivaldybių, švietimo centrų, mokyklų atstovai, kurie bus atsakingi už 2017 metų NMPP matematikos (6 ir 8 klasės), gamtos ir socialinių mokslų (8 klasės) testų vertinimą.

Transliacijos tikslas – pristatyti Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo matematikos (6 ir 8 klasės), gamtos ir socialinių mokslų (8 klasės) testų paskirtį, užduočių ir vertinimo instrukcijų esminius bruožus, svarbius mokinių darbų vertinimo aspektus.

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą Lietuvoje reglamentuoja LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintas Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, todėl šie testai nuo 2017 m. vadinami Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testais.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Iš anksto klausimus galite siųsti Eglei Melnikei el. paštu egle.melnike@nec.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė
 
Informacija atnaujinta 2017-03-15 10:58:24