„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių laidų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2018 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa.

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, pristatome tiesioginių transliacijų-pamokų ciklą „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“. Žinomi šalies mokslininkai, analizuodami svarbiausius šimtmečio istorinius, politinius įvykius, kultūrinius reiškinius, ves tiesiogines pamokas mokiniams ir mokytojams. Kūno kultūros mokytojus kviesime stebėti transliacijų ciklą, skirtą žymių Lietuvos sportininkų pasiekimams apžvelgti, įvairių sporto šakų įtraukimui į ugdymo procesą skatinti. Šį pusmetį užbaigsime transliacijų ciklus, skirtus „Lietuvos istorijos CV“ idėjai ir Reformacijos 500-osioms metinėms.

Pratęsime laidų ciklus švietimo bendruomenei ypač aktualiomis temomis: ugdymo turinio kaita, ugdymo proceso organizavimas ilgėjant ugdymo procesui, ugdymo individualizavimas, diferencijavimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas, žmogaus sauga, pilietiškumo ugdymas, finansinis raštingumas, mokyklų bibliotekų aktualijos ir kt.

Aktualūs psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos klausimai bus pristatomi bendradarbiaujant su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu. Kartu su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra aptarsime mokyklų vadybos aktualijas. Nacionalinio egzaminų centro metodininkai pristatys aktualius brandos darbo, valstybinių brandos egzaminų klausimus. Švietimo pagalbos temomis diskutuoti kvies Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Raginame iš anksto užduoti klausimus transliacijų dalyviams, taip pat aktyviai siūlyti transliacijų temas el. p. mokytojotv@upc.smm.lt. Transliacijų laiką, informaciją apie dalyvius, prisijungimo nuorodas ir transliacijų archyvą rasite „Mokytojo TV“ interneto svetainėje

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-01-19 13:12:27