„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas“

Š. m. spalio 18 d. (trečiadienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinių klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, ypač dirbantys 10 (II gimnazijų) klasėse, savivaldybių, mokyklų atstovai, kurie yra atsakingi už 2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).

Transliacijos tikslas – aptarti lietuvių kalbos ir literatūros PUPP struktūrą, pristatyti PUPP dalies žodžiu vertinimo normų projektą bei PUPP dalies žodžiu vykdymo instrukcijos projektą, atsakyti į rūpimus klausimus.

Per transliaciją klausimus bus galima užduoti tiesiogiai. Be to, klausimus iš anksto galite siųsti Zitai Nauckūnaitei el. paštu zita.nauckunaite@upc.smm.lt .

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Zita Nauckūnaitė,
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja

 

 
Informacija atnaujinta 2017-10-09 15:38:13