„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pedagogo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo tobulinimo galimybės“

2019 m. kovo 25 d. (pirmadienį) 15.00–15.30 val. Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pedagogo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo tobulinimo galimybės“, kuri yra vienas iš „Skaitmeninės savaitės 2019“ (All Digital Week 2019) renginių Lietuvoje. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, mokyklų administracijos atstovai.

Laidos metu bus pristatyta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (Joint Research Centre) parengta pedagogų skaitmeninės kompetencijos sistema (angl. Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu), išversta į lietuvių kalbą, ir šios kompetencijos įsivertinimo atviras įrankis, kuris skirtas visų lygių pedagogams, nuo priešmokyklinio ugdymo iki profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo. Bus aptariama stiprioji įrankio pusė – labai aiškiai teikiamas grįžtamasis ryšys, kuris skatina mokytoją kryptingai tobulėti.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Alvidai Lozdienei el. paštu alvida.lozdiene@upc.smm.lt ir Albinai Zdanevičienei el. paštu albina.zdaneviciene@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Alvida Lozdienė
Ugdymo kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-03-13 09:38:19
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.