„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalba galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams“

Š. m. gruodžio 10 d. (pirmadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalba galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų administracijos atstovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių ir mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai, savivaldybių pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialistai.

Transliacijos tikslas – aptarti Rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, patvirtintų 2017 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 625, praktinius įgyvendinimo aspektus; aptarti vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, galinčius padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą artimoje aplinkoje; mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų (darbuotojų) veiksmus, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje; taip pat aptarti bendradarbiavimą su kitomis pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti el. paštu vaida.stupuriene@sppc.lt

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje. Dėmesio! Interneto naršyklė turi palaikyti „Adobe Flash Player“ įskiepį. Rekomenduojame naudotis „Internet Explorer“ naršykle. Techniniais prisijungimo prie transliacijos klausimais prašome kreiptis į Aurimą Pečkį, tel. (8 5) 277 7690, el. p. aurimas.peckys@upc.smm.lt.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-12-05 16:47:53