Kviečiame dalyvauti Europos Tarybos PESTALOZZI programos mokytojų rengėjų mokymo modulyje „Lytinis švietimas / lytiškumo ugdymas – asmeninis tobulėjimas, diskriminacijos ir smurto prevencija“

Europos Tarybos PESTALOZZI programa skelbia atranką dalyvauti europiniame mokytojų rengėjų mokymo modulyje „Lytinis švietimas / lytiškumo ugdymas – asmeninis tobulėjimas, diskriminacijos ir smurto prevencija“.

Europiniais moduliais mokytojų rengėjams siekiama sudaryti galimybes kartu su kolegomis iš kitų šalių tobulinti savo kompetenciją Europos Tarybos prioritetinėmis švietimo temomis, prisidėti prie mokomosios medžiagos šiomis temomis rengimo, suburti šių temų specialistų bei ekspertų tinklą, skleisti ir platinti mokymų medžiagą. Modulio „Lytinis švietimas / lytiškumo ugdymas – asmeninis tobulėjimas, diskriminacijos ir smurto prevencija“ trukmė – 12 mėnesių, t. y. apie 120–150 valandų, skirtų dviem tarptautiniams mokymo kursams, bendram ir savarankiškam darbui. Pirmieji mokymo kursai įvyks 2013 m. spalio 8–11 d. Europos Tarybos Europos Jaunimo centre, esančiame Strasbūre, Prancūzijoje. Antrasis tarptautinis susitikimas numatomas 2014 m. pavasarį. 

Modulio dalyviai gilinsis į lytinio švietimo / lytiškumo ugdymo aspektus, darančius poveikį besimokančiojo asmenybės vystymuisi, nagrinės lytiškumo ugdymą kaip vieną diskriminacijos ir smurto prevencijos būdų, kurs ir savo atstovaujamuose lygmenyse išbandys su tema susijusią mokomąją medžiagą, ja remdamasis parengs mokymo priemones ir užtikrins tinkamą jų sklaidą.

Teikti paraiškas gali visi, dirbantys formaliojo ar neformaliojo švietimo mokytojų rengimo arba jų kvalifikacijos tobulinimo srityse (mokytojų rengėjai). Jie turėtų domėtis pasirinkta tema ir turėti patirties bei galimybę dirbti švietimo projektuose, susijusiuose su lytiškumo ugdymu. Iš Lietuvos bus atrinkti 1–2 kandidatai, turintys patirties ir didelį norą gilintis į modulio temą. Atrenkant kandidatus, bus atsižvelgiama į jų:

  • turimą darbo nurodyta tema patirtį;
  • asmeninę ir profesinę motyvaciją;
  • anglų arba prancūzų kalbos mokėjimą;
  • įsipareigojimą skleisti modulio rezultatus savo profesinėje aplinkoje;
  • įsipareigojimą aktyviai ir atsakingai dalyvauti visuose mokymo modulio etapuose.

Dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas padengs Europos Taryba. Atrinkti kandidatai apie tai bus informuojami plačiau.

Norintieji dalyvauti mokytojų rengėjų mokymo modulyje „Lytinis švietimas / lytiškumo ugdymas – asmeninis tobulėjimas, diskriminacijos ir smurto prevencija“ kviečiami užpildyti pridedamą dalyvio paraišką ir kartu su gyvenimo aprašymu pateikti Ugdymo plėtotės centrui el. paštu giedre.tumosaite@upc.smm.lt (kartu siunčiant kopiją PESTALOZZI programos nacionalinei koordinatorei Lietuvoje adresu violeta.valiuskeviciene@upc.smm.lt) iki š. m. gegužės 27 d. Apie preliminarius atrankos rezultatus kandidatai bus informuoti po birželio 1 d., galutinę dalyvių atranką vykdys Europos Taryba.

Išsamesnės informacijos suteiks ir į klausimus atsakys Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė Giedrė Tumosaitė (tel. (8 5)  279 9599, el. paštas giedre.tumosaite@upc.smm.lt).

Daugiau informacijos apie mokymo modulį:

  1. Trumpas modulio aprašymas (anglų kalba).
  2. Trumpas modulio aprašymas (prancūzų kalba).
  3. Paraiškos forma (lietuvių kalba).

PESTALOZZI programa yra Europos Tarybos programa, skirta švietimo darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijai tobulinti. Ji siūlo galimybę mokytojams, mokyklų vadovams, švietimo konsultantams, taip pat visiems, besirūpinantiesiems mokytojų kvalifikacija, įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų gilinantis į Europos Tarybos prioritetines sritis, tokias kaip demokratija, žmogaus teisės, įstatymo viršenybė.

Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė Giedrė Tumosaitė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-05-11 02:00:00