Kviečiame dalyvauti Europos Tarybos PESTALOZZI programos mokytojų rengėjų mokymo modulyje „Pagarba – atsakingas požiūris ir elgesys virtualioje socialinėje erdvėje“

Europos Tarybos PESTALOZZI programa skelbia atranką dalyvauti europiniame mokytojų rengėjų mokymo modulyje „Pagarba – atsakingas požiūris ir elgesys virtualioje socialinėje erdvėje“.

Europiniais moduliais mokytojų rengėjams siekiama sudaryti galimybes kartu su kolegomis iš kitų šalių tobulinti savo kompetenciją Europos Tarybos prioritetinėmis švietimo temomis, prisidėti prie mokomosios medžiagos šiomis temomis rengimo, suburti šių temų specialistų bei ekspertų tinklą, skleisti ir platinti mokymų medžiagą. Modulio „Pagarba – atsakingas požiūris ir elgesys virtualioje socialinėje erdvėje“ trukmė – 12 mėnesių, t. y. apie 120–150 valandų, skirtų dviem tarptautiniams mokymo kursams, bendram ir savarankiškam darbui. Pirmieji mokymo kursai įvyks 2013 m. lapkričio 12–15 d. Europos Tarybos Europos Jaunimo centre, esančiame Strasbūre, Prancūzijoje. Antrasis tarptautinis susitikimas numatomas 2014 m. pavasarį. 

Modulio dalyviai gilinsis į formaliojo ir neformaliojo ugdymo / ugdytojų vaidmenį siekiant atsakingo požiūrio ir pagarbaus elgesio virtualioje socialinėje erdvėje, nagrinės, kiek šis požiūris susijęs su žmogiškosiomis vertybėmis ir nuolatiniu mokymusi pagarbiai gyventi kartu demokratijoje ir įvairovėje, kurs ir savo atstovaujamais lygmenimis išbandys su šia tema susijusią mokomąją medžiagą, ja remdamiesi parengs mokymo priemones ir užtikrins tinkamą jų sklaidą.

Teikti paraiškas gali visi, dirbantys mokytojų rengimo, jų kvalifikacijos tobulinimo (mokytojų rengėjai) ar suaugusiųjų švietimo srityse. Jie turėtų būti sukaupę patirties ir domėtis pasirinkta tema. Iš Lietuvos bus atrinkti 1–2 kandidatai, turintys patirties ir didelį norą gilintis į modulio temą. Atrenkant kandidatus, bus atsižvelgiama į jų:

  • turimą darbo su nurodyta tema patirtį;
  • asmeninę ir profesinę motyvaciją;
  • anglų arba prancūzų kalbos mokėjimą;
  • įsipareigojimą skleisti modulio rezultatus savo profesinėje aplinkoje;
  • įsipareigojimą aktyviai ir atsakingai dalyvauti visuose mokymo modulio etapuose.

Dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas padengs Europos Taryba. Atrinkti kandidatai apie tai bus informuojami plačiau.

Norintieji dalyvauti mokytojų rengėjų mokymo modulyje „Pagarba – atsakingas požiūris ir elgesys virtualioje socialinėje erdvėje“ kviečiami užpildyti pridedamą dalyvio paraišką ir kartu su gyvenimo aprašymu pateikti Ugdymo plėtotės centrui el. paštu giedre.tumosaite@upc.smm.lt (kartu siunčiant kopiją PESTALOZZI programos nacionalinei koordinatorei Lietuvoje adresu violeta.valiuskeviciene@upc.smm.lt) iki š. m. gegužės 27 d. Apie preliminarius atrankos rezultatus kandidatai bus informuoti po birželio 1 d., galutinę dalyvių atranką vykdys Europos Taryba.

Išsamesnės informacijos suteiks ir į klausimus atsakys Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė Giedrė Tumosaitė (tel. (8 5)  279 9599, el. paštas giedre.tumosaite@upc.smm.lt).

Daugiau informacijos apie mokymo modulį:

  1. Trumpas modulio aprašymas (anglų kalba).
  2. Trumpas modulio aprašymas (prancūzų kalba).
  3. Paraiškos forma (lietuvių kalba).

PESTALOZZI programa yra Europos Tarybos programa, skirta švietimo darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijai tobulinti. Ji siūlo galimybę mokytojams, mokyklų vadovams, švietimo konsultantams, taip pat visiems, besirūpinantiesiems mokytojų kvalifikacija, įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų gilinantis į Europos Tarybos prioritetines sritis, tokias kaip demokratija, žmogaus teisės, įstatymo viršenybė.

Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė Giedrė Tumosaitė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-05-11 02:00:00