Paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ – švietimo inovacijų sklaidai

Atsižvelgiant į dabartines Lietuvos švietimo realijas ir švietimo bendruomenės poreikius, siekiant gerinti ugdymo kokybę, ieškoma įvairių būdų, kaip vykdyti inovacijų bei jų diegimo rezultatų sklaidą.

2016 metų kovo 22–23 dienomis, mokinių pavasario atostogų metu, organizuojama paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Ji vyks Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje (Vytauto g. 4, Garliava, Kauno rajonas). Parodos atidarymas vyks kovo 22 d. 10 val. mokyklos aktų salėje.

Ugdymo plėtotės centro ilgai brandinta idėja organizuoti švietimo inovacijų parodas regionuose tapo tikrove. Bendradarbiaujant su UAB „Biuro pasaulis“ šia paroda siekiama suaktyvinti regionų švietimo bendruomenes ir sudaryti tolygesnes sąlygas nuolatiniam mokymui(si). Jos lankytojai ne tik susipažins su švietimo aktualijomis, bet ir apžiūrės inovatyvias ugdymo priemones ir įrangą, kurios padeda kurti modernią mokymo(si) aplinką, atitinkančią šiuolaikinę ugdymo(si) sampratą, ugdymo turinį, mokinių poreikius ir galias, kad visi joje jaustųsi saugiai, patogiai, jaukiai.

Per dvi dienas įvyks daugiau nei 100 įvairių renginių mokytojams ir mokyklų vadovams: seminarų, diskusijų, praktinių užsiėmimų.

Parodoje dalyviai išgirs ir susipažins su švietimo aktualijomis:

  • Geros mokyklos koncepcija, atnaujintomis lietuvių kalbos ugdymo programomis; Brandos darbu ir kitais naujais švietimo dokumentais;
  • mokinių pasiekimų ir ugdymo proceso gerinimu, remiantis standartizuotų testų, tarptautinių mokymosi pasiekimų tyrimų duomenimis bei taikant diagnostinį vertinimą;
  • STEAM koncepcija ir plėtra, STEAM ugdymo veiklomis pradinėje mokykloje, nacionaliniais ir tarptautiniais ištekliais STEAM ugdymui;
  • pilietiškumo skatinimo galimybėmis netradicinėse erdvėse;
  • kūrybiškumo ugdymo galimybėmis;
  • motyvacijos, savivertės stiprinimo metodikomis;
  • praktiniu IKT taikymu ugdymo procese.

UAB „Biuro pasaulis“ parodoje pristatys įvairaus spektro sprendimus mokykloms siūlančių įmonių stendus. Parodos lankytojai susipažins su pasaulinių lyderių gaminiais – interaktyviomis mokymo technologijomis, naujausiais technikos gaminiais, edukacinėmis priemonėmis. Istorijos puoselėjimu besidomintys pedagogai galės susipažinti su muziejų siūlomomis edukacinėmis programomis.

Paroda atskleis ugdymo turinio ir mokymo priemonių, technologijų dermę bei atlieps Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše brėžiamas ugdymo(si) aplinkos gaires.

Susipažinti su parodos renginių programa ir iš anksto registruotis į renginius galite Ugdymo sode. Į renginius per Ugdymo sodą užsiregistravę dalyviai gaus pažymas.

Apsilankymas parodoje nemokamas.

Parodą organizuoja Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB „Biuro pasaulis“, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindine mokykla ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centru.

Rūta Mazgelytė,
Informacinių technologijų skyriaus viešinimo specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-03-09 12:41:38
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.