Atrinkta 30 mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėjų

Baigėsi Lietuvos mokytojų novatorių, norinčių tapti mobiliųjų įrenginių taikymo ugdymui patarėjais, anketų vertinimas. Ugdymo plėtotės centro skelbtas iššūkis tapti pirmaisiais savanoriais patarėjais, kurie susipažins su įvairių gamintojų planšetiniais kompiuteriais bei jų taikymo ugdymui galimybėmis, sulaukė didelio dėmesio – iki 2012 metų balandžio 25 dienos gautos 249 anketos iš visų Lietuvos regionų. Džiaugiamės tokiu mokytojų entuziazmu ir aktyvumu. Tai dar kartą patvirtina, kad ši veikla svarbi Lietuvos mokykloms ir kad mokytojai pasirengę priimti iššūkius.

Pedagogų anketos buvo vertinamos pagal iš anksto numatytus kriterijus: kvalifikaciją, turimą patirtį, regioninį principą, motyvaciją dalyvauti patarėjų veikloje, pasirengimą dalytis patirtimi su kitais pedagogais, tęstinumo užtikrinimą, dalyvavimo tarptautiniuose švietimo projektuose patirtį. Regionuose, kuriuose pedagogų, pateikusių anketas, buvo daugiausia, atrinkti didesnį anketų vertinimo balų skaičių surinkę asmenys.

Džiugu, kad beveik visos anketos atitiko reikalavimus. Dalyvauti patarėjų veikloje buvo atrinkti tie pedagogai, kurie išreiškė stipriausią motyvaciją, konkrečiai įvardijo savo tikslus ir labiausiai atitiko kriterijus. Iš viso yra atrinkta 30 patarėjų ir 10 kandidatų į patarėjus. Atrinktiems pedagogams yra išsiųstos bendradarbiavimo sutartys ir kvietimai dalyvauti mokymuose. Gegužės pabaigoje patarėjų sąrašas ir kontaktai bus skelbiami Ugdymo plėtotės centro svetainėje.

Kadangi inovacijų diegimas lieka aktualus ir kelia nemažai iššūkių, kolegų, gebančių padėti ir konsultuoti, nuolat reikės. Dėkodami už aktyvų dalyvavimą pirmojoje atrankoje norime informuoti, kad tai tik pirmas kvietimas. Patarėjų ratas bus plečiamas remiantis šiame kvietime teiktomis paraiškomis arba skelbiant papildomus kvietimus.

Ačiū už aktyvų dalyvavimą.

Kartu mes galime daug...

Edita Sederevičiūtė
Projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ vadovė
El. paštas edita.sedereviciute@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2012-05-09 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.