Spalio 14–15 d. Vilniaus Žemynos progimnazijoje įvyko Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos organizuota konferencija „Atnaujintų užsienio kalbų vidurinio ugdymo bendrųjų programų diegimas“

Spalio 14–15 d. Vilniaus Žemynos progimnazijoje įvyko Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos organizuota konferencija „Atnaujintų užsienio kalbų vidurinio ugdymo bendrųjų programų diegimas“. Konferencijos rėmėjai – Ugdymo plėtotės centras, Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Prancūzų institutas Lietuvoje. Konferencijos metu buvo aptarti svarbūs asociacijai klausimai: kaip skatinti mokinius pasirinkti prancūzų kalbą, kuo asociacija gali prisidėti prie kalbos populiarinimo, kaip sekasi įgyvendinti atnaujintas programas. Savo lūkesčius konferencijos dalyviai išsakė Prancūzų instituto direktoriui ponui Pascal Hanse ir naujajam lingvistikos atašė Luc Aubry. Išklausę ŠMM vyriausiosios specialistės Vilijos Sipaitės pranešimą „ŠMM indėlis įgyvendinant atnaujintas užsienio kalbų vidurinio ugdymo programas“, dalyviai ilgai diskutavo su pranešėja. Prancūzų kalbos populiarinimo klausimas buvo aptartas su Seimo delegacijos Frankofonijos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininku Vidmantu Žiemeliu.

Pažyma konferencijos dalyviams

Dalyvių sąrašas

Konferencijos programa

Konferencijos akimirkos:

 

 
Informacija atnaujinta 2011-10-24 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.