Kviečiame į prekybos žmonėmis prevencijos mokyklose mokymus

Prekyba žmonėmis – tai šiuolaikinė vergovė, kurios organizatoriai šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises ir išnaudoja asmenis, nepaisydami nei amžiaus, nei lyties.

Nerimą itin kelia tai, kad vaikai ir jaunuoliai yra viena pažeidžiamiausių grupių, į kurias nutaikytos specifinės prekiautojų žmonėmis pastangos. Prekyba vaikais yra viena labiausiai didėjančių prekybos žmonėmis tendencijų Europos Sąjungoje (Europos Komisijos 2016 m. kovos su prekyba žmonėmis pažangos ataskaita). Prekiautojai žmonėmis naudojasi vaikų pažeidžiamumu ir ypač taikosi į tuos, kurie yra iš sunkiai besiverčiančių, nepilnų šeimų, turi elgesio problemų ir pan.

Dėl to su šiai rizikos grupei priklausančiais vaikais dirbantiems mokytojams svarbu žinoti, kaip jie gali užbėgti nelaimei už akių ir kokiomis priemonėmis jau dabar gali pasinaudoti.

Siekdami stiprinti mokytojų pastangas, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros bei Panevėžio pedagogų švietimo centrais, organizuoja prekybos žmonėmis prevencijos mokymus.

Mokymai skirti:

  • mokytojams (ypač ši tema aktuali dorinio ugdymo, lytiškumo ir rengimo šeimai, žmogaus saugos programos, teisės, psichologijos mokytojams),
  • klasių auklėtojams,
  • pagalbos mokiniui specialistams,
  • neformaliojo ugdymo mokytojams,
  • visiems besidomintiesiems.

Mokymų tikslas – supažindinti su prekybos žmonėmis problematika, mastais, formomis, švietimo pagalbos organizavimo būdais bei parengti praktiškai taikyti šias žinias ir metodinę medžiagą dirbant su įvairių amžiaus tarpsnių vaikais.

Mokymų trukmė – 18 akad. val., iš jų 4 akad. val. skiriamos savarankiškam darbui – pamokų, klasės valandėlių, neformaliojo ugdymo ar kitų užsiėmimų mokyklose parengimui ir vedimui.

Renkamos dvi mokymų grupės:

PASTABA: tam, kad galėtumėte registruotis į mokymus, būtina prisijungti prie „Ugdymo sodo“ informacinės sistemos su mokytojo paskyra.

Mokymai vykdomi įgyvendinant Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-598.

Rasa Jančiauskaitė
Ugdymo plėtotės centro
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistė
Tel. +370 5 279 9599
El.p. rasa.janciauskaite@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-06 17:01:55