Laimėtas dar vienas Europos Sąjungos trumpalaikių Dvynių programos projektas Makedonijoje

2015 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos delegacija Makedonijos sostinėje Skopjė pranešė, kad Lietuvos institucijos pasirinktos įgyvendinti pusės metų trukmės Europos Sąjungos trumpalaikių Dvynių programos projektą „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“. Lietuvos projektinis pasiūlymas, kurį rengė Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) kartu su Švietimo aprūpinimo centru (ŠAC), Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra (NMVA) ir Ugdymo plėtotės centru (UPC), buvo įvertintas aukščiausiais balais ir nukonkuravo Lenkijos bei Prancūzijos pasiūlymus.

Projekto tikslas – įvertinus esamą mokyklų direktorių mokymų ir veiklos vertinimo procesą, parengti naujas, poreikius atitinkančias programas. Įgyvendinant projektą, bus atlikta esamos situacijos analizė, teisinės bazės peržiūra ir papildymas, atnaujintos pradedančiųjų ir pažengusiųjų mokyklos direktorių rengimo ir vertinimo programos, apmokyti lektoriai, parengtos kvalifikacijos poreikių vertinimo ir kvalifikacijos veiksmų plano programos, suorganizuotas studijų vizitas Lietuvoje bei pateiktos tolimesnės švietimo sistemos tobulinimo rekomendacijos.

Įgyvendindami projektą, ŠAC, ŠMM, NMVA ir UPC ekspertai turės galimybę perduoti Makedonams gerąją Lietuvos patirtį mokyklos direktorių rengimo ir tobulinimo klausimais, o ESFA bus atsakinga už viso projekto administracinį ir finansinį valdymą. Laimėto projekto vertė 250 tūkst. eurų.

Šis projektas – ketvirtasis laimėtas Lietuvos Dvynių projektas Makedonijoje. Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir Makedonijos biudžeto lėšomis.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2016-01-14 11:08:05
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.