60 pradedančiųjų mokytojų dalyvaus pedagoginėje stažuotėje

Pasibaigė atranka į Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) pradedančiųjų pedagogų stažuotę – ją išbandyti pirmaisiais projekto metais (2018/2019 m.) atrinkta 60 pradedančiųjų mokytojų. Stažuotojais galėjo tapti asmenys, kurie: baigė pedagogines studijas ir įgijo aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo profesinę kvalifikaciją; švietimo įstaigoje dėsto bendrojo ugdymo dalyką; dirba švietimo įstaigoje pirmus metus; turi trumpesnį nei vienerių mokslo metų pedagoginio darbo stažą. Prioritetas buvo skiriamas bendrojo ugdymo mokyklose (valstybinėse) pradėjusiems dirbti mokytojams. Atrankoje galėjo dalyvauti ir tie pradedantieji pedagogai, kurie dėsto bendrojo ugdymo dalyką privačiose ar profesinio mokymo įstaigose. Kiekvienam pradedančiajam mokytojui paskirtas mentorius, kuris yra įgijęs kompetencijų teikti konsultacinę, dalykinę ir (ar) didaktinę pagalbą stažuotojui.

Netrukus prasidės konsultaciniai renginiai, kuriuose dalyviai bus supažindinami su stažuotės idėja, procesų organizavimo tvarka. Šiais mokslo metais stažuotės dalyviams numatyti penkių dienų mokymai, dvi supervizijos ir dvi refleksijos.

Projekto „Tęsk“ informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-10-29 16:17:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.