Penktasis „Erasmus +“ programos projekto partnerių susitikimas ir nacionalinė apskritojo stalo diskusija Sintroje, Portugalija

2018 m. liepos 2–6 dienomis Sintroje įvyko paskutinis Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos projekto „STEAM capacity building“ partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partnerių atstovai iš Ispanijos Galisijos, Graikijos, Portugalijos ir Lietuvos švietimo institucijų.

Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – per kvalifikacijos tobulinimą padėti mokytojams susiformuoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos bei menų) integruoto ugdymo gebėjimus ir prisidėti prie atsakingų asmenų, naudojančių mokslo pažangos ir gerovės rezultatus visuomenės kūrimui. Numatomi projekto veiklos rezultatai: parengti STEAM kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams ir sukurti nuotolinius kursus mokytojams apie STEAM integruotą ugdymą, kuriais galėtų naudotis visų projekte dalyvaujančių šalių mokytojai.

Darbo grupė, sudaryta iš 11 asmenų, intensyviai dirbo CREF organizacijos patalpose: partneriai ištestavo nuotolinių kursų modulius, kurie buvo pristatyti liepos 4 d. įvykusioje apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo 50 Portugalijos mokytojų. 

Vilma Venta Jankūnė
Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė

     

Projektas finansuojamas „Erasmus +“ programos lėšomis.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-07-12 10:41:38